Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 155× 16× 175×

Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853)

České jménopavučenka pobřežní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy175 nálezů, 82 kvadrátů
První nález 1894, C. Chochole, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (175 použitých nálezů)
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr80981438
Zemní past126136183
Neurčeno1327432
Sklepávání4705
Smyk31009
Prosev151808
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (175 použitých nálezů)
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy0101
Bylinné porosty břehů1112011
Neurčeno2654542
Suché doubravy2302
Rašeliniště1918015
Mokré louky16608
Močály101903
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Porosty borůvek0201
Kamenolomy1201
Louky4707
Štěrkové břehy řek5456011
Lužní lesy nížin9604
Louky a pastviny0101
Břehy tekoucích vod6367040
Bučiny nižších poloh0201
Mokřadní olšiny3306
Lesní okraje1101
Stinné skály nižších poloh0101
Přirozené lesy3507
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny11303
Suťové a roklinové lesy1001
Písčité břehy1415144
alpínské trávníky1101
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy