Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 3x 155x 11x 170x

Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853)

České jménopavučenka pobřežní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy170 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1894, C. Chochole, Nosek 1895
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (138 použitých nálezů)
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr78941434
Zemní past125136182
Sklepávání4705
Smyk31009
Prosev151808
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (129 použitých nálezů)
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště a slatiniště1001
Vlhké louky16608
Močály101903
Pískovna1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek101009
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0201
Kamenolom1201
Louky4707
Štěrkové lavice5456011
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Louky a pastviny0101
Břehy tekoucích vod6367040
Květnaté bučiny0201
Bažinné olšiny3306
Lesní okraje1101
Přechodová rašeliniště1201
Pískovcová skalní města0101
Lužní lesy9503
Vrchoviště1716013
Přirozené lesy3507
Kácené vrbové křoviny11303
Suťové a roklinové lesy1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1201
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1415144
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1101
Luční úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy