Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 3x 155x 10x 169x

Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853)

České jménopavučenka pobřežní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy169 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1894, C. Chochole, Nosek 1895
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (139 použitých nálezů)
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr881201448
Prosev2124011
Zemní past113114174
Sklepávání4302
Smyk0404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (129 použitých nálezů)
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště1918015
mokré louky16608
Močály101903
pískovny1102
bylinné porosty břehů101009
horská vřesoviště0201
kamenolomy1201
Louky4707
štěrkové břehy řek5456011
lužní lesy nížin0101
Louky a pastviny0101
Břehy tekoucích vod6367040
bučiny nižších poloh0201
bažinné olšiny3306
Lesní okraje1101
osluněné skály nižších poloh0101
údolní jasanoolšové luhy9503
Přirozené lesy3507
vrbové křoviny11303
suťové a roklinové lesy1001
dubohabřiny1201
bahnité břehy1415144
alpínské trávníky1101
úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020