Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 155× 15× 174×

Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853)

České jménopavučenka pobřežní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy174 nálezů, 81 kvadrátů
První nález 1894, C. Chochole, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (174 použitých nálezů)
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr80981438
Neurčeno1327432
Zemní past125136182
Sklepávání4705
Smyk31009
Prosev151808
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (174 použitých nálezů)
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy0101
Bylinné porosty břehů1112011
Neurčeno2554541
Suché doubravy2302
Rašeliniště1918015
Mokré louky16608
Močály101903
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Porosty borůvek0201
Kamenolomy1201
Louky4707
Štěrkové břehy řek5456011
Lužní lesy nížin9604
Louky a pastviny0101
Břehy tekoucích vod6367040
Bučiny nižších poloh0201
Mokřadní olšiny3306
Lesní okraje1101
Stinné skály nižších poloh0101
Přirozené lesy3507
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny11303
Suťové a roklinové lesy1001
Písčité břehy1415144
alpínské trávníky1101
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy