Kvadráty: 5740
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (39 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 6 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (39 použitých nálezů)
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 6 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy