Kvadráty: 5740
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (39 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 6 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (39 použitých nálezů)
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 6 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy