Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 3x 121x 16x 140x

Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879)

České jménopavučenka dlouhočelá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy140 nálezů, 73 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (140 použitých nálezů)
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk712019
Zemní past513013
Neurčeno1655062
Individuální sběr812012
Prosev61006
Sklepávání945028
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (140 použitých nálezů)
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní paseky1001
Močály213011
Neurčeno933045
Vlhké louky3306
Bylinné porosty na březích potoků a řek1304
Vrchoviště57011
Porosty vysokých ostřic21304
Rašeliniště a slatiniště3503
Břehy tekoucích vod1102
Xerotermní travinobylinná společenstva01004
Rákosiny, orobincové porosty1302
Pastviny7703
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2001
Rašelinné březiny a bory0101
Kamenolom0302
Písečné přesypy0101
Horské biotopy1001
Louky1304
Xerotermy na jiných podkladech1503
Louky a pastviny2301
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Lesní okraje3706
Smrkové monokultury2805
Ovocné sady0101
Luční úhory1905
Slatiniště0101
Kultury listnáčů0202
Lesní cesta1001
Haldy a výsypky0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Borové monokultury1001
Květnaté bučiny0101
Kamenité sutě0001
Floristicky pestré křoviny0002
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0201
 SamciSamiceMláďataNálezy