Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 5x 209x 13x 227x

Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879)

České jménopavučenka dlouhočelá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy227 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2012 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4106
Individuální sběr2707
Smyk619021
Prosev111008
Sklepávání1055033
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (91 použitých nálezů)
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mokré louky3306
bylinné porosty břehů1304
rašeliniště812014
ostřicové porosty stojatých vod11003
Břehy tekoucích vod1102
Xerotermní travinobylinná společenstva01004
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1302
horská vřesoviště2001
pastviny7703
rašelinné bory0101
kamenolomy0302
písčiny0101
Horské biotopy1001
Louky1304
travnaté stepi1503
Louky a pastviny2301
reliktní bory na skalách0101
Lesní okraje3706
výsadby jehličnanů2105
A1211000101
Močály113010
úhory1905
luční ostřicové mokřady0101
Kultury listnáčů0202
Lesní cesta1001
haldy a výsypky0101
dubohabřiny1001
bučiny nižších poloh0101
kamenité suti nižších poloh0001
suché křoviny0001
21211101701
alpínské trávníky0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019