Kvadráty: 6774
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 3x 3x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 3x 3x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 3 2 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 2 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 4 6 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 4
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 2 5 5
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 3 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 5 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 4 3 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 2 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 4 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 3 4 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 2 1 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 5 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 8 0 4
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 5 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 4 3 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 2 3 4
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 2 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 3 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 2 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 5 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy