Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 12× 644× 56× 713×

Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887)

České jménoplachetnatka Mengeho
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy713 nálezů, 173 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (713 použitých nálezů)
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1415023
Individuální sběr4279074
Neurčeno99121298
Zemní past827546197456
Smyk816022
Eklektor2434034
Sklepávání111206
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (713 použitých nálezů)
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy4962071
Mokré louky15624120
Xerotermní travinobylinná společenstva7333017
Paseky211809
Louky1430033
Močály4607
Neurčeno4387197151
Stinné skály nižších poloh8409
Lužní lesy nížin5309
Rašeliniště3737026
Kamenité suti nižších poloh69010
Porosty borůvek4123016
Výsadby jehličnanů2669049
Suché křoviny2822029
Bučiny nižších poloh18509
Podmáčené smrčiny0101
Lesní okraje826012
Dubohabřiny446306
Suché doubravy1219012
Bylinné porosty břehů2302
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Horské smrčiny9809
Reliktní bory na skalách3203
Horské bučiny1403
Okraje silnic0101
Suché louky816019
Kamenolomy1102
Úhory141908
Pastviny6806
Haldy a výsypky0009
Přirozené lesy0304
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Ostatní pole2102
Luční ostřicové mokřady591217
Skalní stepi na vápenci611014
Břehy tekoucích vod51009
Mezofilní louky2303
Suťové a roklinové lesy16507
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod148010
Mokřadní olšiny3506
Širokolisté horské nivy7006
Ruderály1714014
Ovocné sady s luční vegetací2110013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0303
Těžební jámy0101
Acidofilní bory2136019
Lesostepní doubravy128014
Interiéry budov1203
Železniční náspy0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Lesní cesta2102
Výsadby listnáčů1396206
Horská vřesoviště581701
alpínské trávníky1001
Louky a pastviny1203
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy