Kvadráty: 6350
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Styloctetor compar Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 3x 3x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (35 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Styloctetor compar (Westring, 1861) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 11 2 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 16 15 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 22 9 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (35 použitých nálezů)
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Styloctetor compar (Westring, 1861) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 10 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 16 15 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 22 9 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy