Kvadráty: 6350
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Styloctetor compar Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Styloctetor compar (Westring, 1861) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 11 2 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 16 15 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 22 9 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Styloctetor compar (Westring, 1861) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 10 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 16 15 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 22 9 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy