Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený 17× 22×

Styloctetor compar (Westring, 1861)

Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy22 nálezů, 17 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2019 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1050

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
Styloctetor compar (Westring, 1861) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač1001
Neurčeno1105
Zemní past55013
Sklepávání1001
Individuální sběr1001
Smyk0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (21 použitých nálezů)
Styloctetor compar (Westring, 1861) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1006
Mokré louky3205
Louky2003
Suché louky0001
Lesní okraje0001
Porosty borůvek1001
Mezofilní louky1001
Úhory0101
Ostatní pole0201
Rašeliniště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy