Kvadráty: 6953
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 2x 2x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 4x 4x
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Styloctetor compar Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 5x 6x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 10x 10x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 7 2 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 2 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 12 5 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 32 9 0 9
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 1 0 4
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 0 2 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 7 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 5 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 2 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 2 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia helveola Simon, 1875 4 7 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 2 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Styloctetor compar (Westring, 1861) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy