Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 572× 62× 639×

Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878)

České jménopavučenka prosedlaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy639 nálezů, 139 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry), dry, semi-humid, humid, (very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (639 použitých nálezů)
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev47010
Zemní past4942850457
Individuální sběr1222029
Smyk1111012
Neurčeno109649112
Sklepávání1304
Eklektor1315015
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (639 použitých nálezů)
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy6408
Neurčeno171905163
Výsadby listnáčů7408
Výsadby jehličnanů4743061
Dubohabřiny191006
Vlhké lesní lemy2103
Podmáčené smrčiny3407
Rašeliniště2018021
Bylinné porosty břehů5004
Bučiny nižších poloh129015
Suché doubravy4221029
Mezofilní louky1001
Kosodřevina0101
Suché louky8208
Stinné skály nižších poloh1725013
Lesy6439061
Kamenité suti nižších poloh143014
Horské bučiny2407
Lužní lesy nížin155015
Kamenolomy1001
Horské biotopy0101
Mokré louky148013
Ostřicové porosty stojatých vod13503
Rašelinné bory1304
Xerotermní travinobylinná společenstva8209
Horské smrčiny0307
Mokřadní olšiny128014
Lesní okraje8609
Lesostepní doubravy2310017
Haldy a výsypky0044
Přirozené lesy129012
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2102
Louky55010
Porosty borůvek0302
Ovocné sady a vinohrady1001
Ostatní pole0101
Suché křoviny84011
Pastviny4104
Ruderály12406
Paseky138013
Ovocné sady s luční vegetací6305
Reliktní bory na skalách3404
Acidofilní bory1414011
Úhory2002
Močály8705
Luční ostřicové mokřady1101
Břehy tekoucích vod5809
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7206
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1101
Horská vřesoviště1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Písčiny1101
Skalní stepi na vápenci2103
 SamciSamiceMláďataNálezy