Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 5x 558x 47x 610x

Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878)

České jménopavučenka prosedlaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy610 nálezů, 134 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry), dry, semi-humid, humid, (very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (512 použitých nálezů)
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr611015
Zemní past4762920464
Prosev39013
Sklepávání0101
Eklektor1315015
Smyk0303
sf0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (466 použitých nálezů)
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště2018021
bylinné porosty břehů5004
mezofilní louky5105
kosodřevina0101
travnaté stepi8208
osluněné skály nižších poloh1725013
Lesy6439061
kamenité suti nižších poloh143014
horské bučiny2407
lužní lesy nížin7206
kamenolomy1001
Horské biotopy0101
mokré louky148013
ostřicové porosty stojatých vod13503
rašelinné bory1304
dubohabřiny4625033
Xerotermní travinobylinná společenstva8209
horské smrčiny0104
výsadby jehličnanů4334055
bažinné olšiny128014
bučiny nižších poloh128014
Lesní okraje8609
lesostepní doubravy2310017
haldy a výsypky0044
Přirozené lesy129012
údolní jasanoolšové luhy8309
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2102
Louky55010
horská vřesoviště1303
Ovocné sady a vinohrady1001
obilná pole0101
suché křoviny84011
Kultury listnáčů5407
podmáčené smrčiny2609
ruderály12406
paseky138013
ovocné sady bez bylinné vegetace6305
reliktní bory na skalách3404
Acidofilní bory1414011
úhory2002
Močály8705
luční ostřicové mokřady1101
suťové a roklinové lesy4205
Břehy tekoucích vod5809
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7206
vrbové křoviny1101
suché lesní lemy1102
21211103905
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
písčiny1101
skalní stepi na vápenci2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020