Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 5x 572x 48x 625x

Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878)

České jménopavučenka prosedlaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy625 nálezů, 134 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry), dry, semi-humid, humid, (very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (513 použitých nálezů)
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1222029
Zemní past4612760447
Prosev2407
Smyk1011011
Sklepávání1304
Eklektor1315015
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (466 použitých nálezů)
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště1001
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
mezofilní louky1001
kosodřevina0101
Xerotermy na jiných podkladech8208
Skály nižších a středních výšek1001
Lesy6439061
Kamenité sutě143014
Horské buko-jedlové lesy2407
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy7205
Kamenolom1001
Vrchoviště4905
Horské biotopy0101
Vlhké louky148013
Porosty vysokých ostřic13503
Rašelinné březiny a bory1304
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2716028
Xerotermní travinobylinná společenstva8209
Rašeliniště a slatiniště159014
Horské smrčiny0104
Kultury jehličnanů116012
Skupiny stromů, remízky < 1 ha19905
Bažinné olšiny128014
Květnaté bučiny97011
Lesní okraje8609
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2310017
Smrkové monokultury2530040
Haldy a výsypky0044
Přirozené lesy129012
Pískovcová skalní města1625012
Lužní lesy8309
Bylinné porosty na březích potoků a řek4003
Rákosiny, orobincové porosty2102
Louky55010
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0302
Ovocné sady a vinohrady1001
Borové monokultury0101
Kulturní lesy10607
Pole0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les5408
Polní meze4104
Kultury listnáčů5407
Přechodová rašeliniště0001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0203
Urbánní biotopy10305
Lesní paseky138013
Ovocné sady6305
Podmáčené smrčiny2406
Reliktní bory na skalních podkladech3404
Acidofilní bory1414011
Floristicky pestré křoviny1002
Polní úhory1001
Močály8705
Slatiniště1101
Acidofilní bukové bučiny3103
Ruderály2101
Suťové a roklinové lesy4205
Trnkové křoviny2001
Břehy tekoucích vod5809
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7206
Kácené vrbové křoviny1101
Bylinný lem lesa1102
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Luční úhory1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Písečné přesypy1101
Skalní stepi na vápencových podkladech2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020