Kvadráty: 5562
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Syedra gracilis Syedra gracilis (Menge, 1869) Ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10× 10×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 10×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 10× 10×
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 11×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (194 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 7 0 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 16 1 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 64 8 0 6
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 3 1 0 4
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 31 3 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 6 0 7
Erigone atra Blackwall, 1833 13 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 9 2 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 6 2 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 7 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Syedra gracilis (Menge, 1869) 2 1 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 109 3 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 988 92 0 9
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 70 36 0 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3151 1152 0 10
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 33 5 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 787 514 0 10
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 9 4 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 399 63 0 10
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 276 340 0 8
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 37 12 0 6
Xysticus kochi Thorell, 1872 29 7 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 9
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 5 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (194 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 16 1 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 64 8 0 6
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 3 1 0 4
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 31 3 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 6 0 7
Erigone atra Blackwall, 1833 13 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 9 2 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 6 2 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 109 3 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 988 92 0 9
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 70 35 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3151 1152 0 10
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 33 5 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 787 514 0 10
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 9 4 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 399 63 0 10
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 11
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 276 340 0 8
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 37 12 0 6
Xysticus kochi Thorell, 1872 29 7 0 4
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 5 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 7 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Syedra gracilis (Menge, 1869) 2 1 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy