Kvadráty: 5562
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 1x 5x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 4x 4x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 1x 5x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 7x 9x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Syedra gracilis (Menge, 1869) Ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 6x 8x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 10x 10x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 10x 10x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 8x 8x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 4x 4x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (167 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 16 1 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 64 8 0 6
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 3 1 0 4
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 31 3 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 6 0 7
Erigone atra Blackwall, 1833 13 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 9 2 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 6 2 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 109 3 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 988 92 0 9
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 70 35 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3151 1152 0 10
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 33 5 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 787 514 0 10
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 9 4 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 399 63 0 10
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 276 340 0 8
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 37 12 0 6
Xysticus kochi Thorell, 1872 29 7 0 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 5 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 7 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Syedra gracilis (Menge, 1869) 2 1 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (28 použitých nálezů)
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 5 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 7 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Syedra gracilis (Menge, 1869) 2 1 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019