Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 10× 322× 23× 360×

Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833)

České jménopavučenka bradatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy360 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Ondřej Horňák
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S (NA, New Zealand
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (360 použitých nálezů)
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past208132123196
Individuální sběr2371048
Žlutá miska1001
Prosev46011
Smyk1011011
Neurčeno2384289
Sklepávání0303
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (360 použitých nálezů)
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby listnáčů0001
Interiéry budov1102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2001
Neurčeno3387124106
Dubohabřiny12103
Suťové a roklinové lesy1404
Slaniska1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny318013
Kukuřičná pole2101
Močály0202
Bylinné porosty břehů10807
Kamenolomy2304
Rašeliniště210012
Skalní stepi na vápenci0203
Luční ostřicové mokřady0101
Mokřadní olšiny4307
Kamenité suti nižších poloh716014
Břehy tekoucích vod2625031
Stinné skály nižších poloh626010
Štěrkové břehy řek1203
Skály a sutě v horách3002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Lesy1304
Lužní lesy nížin3104
Ruderály108012
Xerotermní travinobylinná společenstva9407
Suché louky0303
Výsadby jehličnanů1203
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
Širokolisté horské nivy1021019
Louky3408
Horské smrčiny2603
Ovocné sady s luční vegetací1511017
alpínské trávníky2305
Ostatní pole4513014
Haldy a výsypky1104
Lesní cesta0101
Acidofilní bory0101
Suché křoviny2114
Lesní okraje0102
Úhory2502
Mokré louky0303
Přirozené lesy2405
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Paseky12702
Polní biotopy0101
Suché doubravy0101
Mezofilní louky2001
Podmáčené smrčiny0101
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy