Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 9x 19x 592x 17x 637x

Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833)

České jménopavučenka bradatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy638 nálezů, 116 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S (NA, New Zealand
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (272 použitých nálezů)
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2472050
Zemní past206129123194
Žlutá miska1001
Smyk2508
Prosev912010
Sklepávání0202
?21106
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (250 použitých nálezů)
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov1102
pískovny2001
mokré louky1304
Močály0202
bylinné porosty břehů10807
kamenolomy2304
rašeliniště210012
skalní stepi na vápenci0203
luční ostřicové mokřady0101
bažinné olšiny4307
kamenité suti nižších poloh716014
Břehy tekoucích vod2625031
osluněné skály nižších poloh626010
štěrkové břehy řek1203
skály a sutě v horách3002
městské parky1001
Lesy1304
lužní lesy nížin1102
ruderály108012
Xerotermní travinobylinná společenstva9407
travnaté stepi0303
výsadby jehličnanů1203
00000001001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
širokolisté horské nivy1021019
Louky3408
horské smrčiny2603
ovocné sady bez bylinné vegetace1511017
alpínské trávníky2305
obilná pole4513014
haldy a výsypky1104
suťové a roklinové lesy1303
Lesní cesta0101
Acidofilní bory0101
suché křoviny2114
úhory2502
dubohabřiny11103
Lesní okraje0102
údolní jasanoolšové luhy2002
Přirozené lesy2405
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
vrbové křoviny308012
paseky12702
Polní biotopy0101
mezofilní louky2001
podmáčené smrčiny0101
jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019