Kvadráty: 6474
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 1x 5x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 2x 1x 3x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 2x 3x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 2x 3x
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 2x 3x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x 2x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x 2x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x 2x
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 2x 3x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 2x 3x 5x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 1x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x 2x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 1x 3x
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dasumia carpatica Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený 6x 6x
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený 1x 1x 2x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x 2x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 1x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 2x 3x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 2x 2x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 2x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x 2x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x 2x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma profundum Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 Silně ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x 2x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 3x 1x 4x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 4x 1x 5x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Mitostoma chrysomelas Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 2x 3x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 1x 3x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 3x 5x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 1x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tabulata Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený 1x 1x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (272 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 3 3 4
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 3 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 2 1 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 2
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 3 0 3 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 20 20 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 2 6 0 3
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 5 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 2 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 1 3 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 3 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 5 3
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 5 7 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 3 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 4 1 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 1 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 3 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 2 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 2 0 2
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 1 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 1 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 2 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 4 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 2 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 10 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 2 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 0 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 5 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 4 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 5 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 9 10 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 10 12 0 1
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 5 4 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 5 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 5 10 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 6 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 21 40 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 27 20 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 5 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 6 6 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 5 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 12 4 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 9 1 4
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 0 2 1 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 10 7 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (272 použitých nálezů)
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 1 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 2 0 2
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 2 3 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 4 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 9 1 5
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 0 2 1 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 6 7 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 2 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 7 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 10 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 10 7 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 10 12 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 5 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 6 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 21 40 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 27 20 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 5 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 6 6 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 2 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 12 4 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 2 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 2 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 3 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 5 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 9 10 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 2 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 4 10 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 5 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 3 0 3 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 0 3 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 1 0 2
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 3 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 20 20 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 5 1
 SamciSamiceMláďataNálezy