Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 14x 411x 24x 449x

Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)

České jménopokoutník stájový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy449 nálezů, 109 kvadrátů
První nález 1934, Keprtová, Baum 1934b; Buchar 1961
Poslední nález 2018
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (178 použitých nálezů)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5211144121
Zemní past2019233
Prosev0379
Eklektor21351311
Smyk0101
Sklepávání0011
?3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (155 použitých nálezů)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ESSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov26751057
stinné skály nižších poloh1001
ruderály3606
travnaté stepi1103
Lesní okraje21371313
bučiny nižších poloh3418
osluněné skály nižších poloh17610
kamenité suti nižších poloh5206
městské parky0101
úhory2001
vnější stěny budov1124
kamenolomy2253
lesostepní doubravy0101
suťové a roklinové lesy1302
dubohabřiny4668
Přirozené lesy5613
pískovny0101
paseky0011
údolní jasanoolšové luhy2045
Lesy5158
A7114000201
okraje silnic0011
Břehy tekoucích vod0011
Acidofilní bory1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
širokolisté horské nivy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Louky0011
21211100101
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
suché křoviny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020