Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 249× 45× 301×

Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)

České jménopokoutník stájový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy301 nálezů, 120 kvadrátů
První nález 1934, Keprtová, Baum 1934b; Buchar 1961
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (301 použitých nálezů)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5110838123
Pozorování0301
Neurčeno681134107
Fotografie010101
Nárazová past0001
Zemní past2324739
Prosev05610
Eklektor21351311
Smyk2726
Sklepávání0212
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (301 použitých nálezů)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov26781059
Vnější stěny budov6171212
Dubohabřiny0643
Skalní a suťové biotopy0101
Neurčeno7312114128
Kamenolomy2354
Lužní lesy nížin2147
Mokřadní olšiny1001
Suťové a roklinové lesy1504
Vlhké doubravy0101
Stinné skály nižších poloh28612
Ruderály1605
Suché louky1103
Lesní okraje21371313
Bučiny nižších poloh3418
Kamenité suti nižších poloh5206
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Úhory2001
Lesostepní doubravy0101
Suché doubravy4126
Přirozené lesy5613
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Paseky0011
Lesy5158
Okraje silnic0011
Břehy tekoucích vod0011
Acidofilní bory1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Širokolisté horské nivy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Louky0011
Výsadby jehličnanů0101
Ovocné sady s luční vegetací1001
Suché křoviny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 SamciSamiceMláďataNálezy