Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 7x 249x 31x 287x

Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)

České jménopokoutník stájový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy287 nálezů, 111 kvadrátů
První nález 1934, Keprtová, Baum 1934b; Buchar 1961
Poslední nález 2020 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (178 použitých nálezů)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr489738110
Zemní past2324739
Prosev05610
Eklektor21351311
Smyk2726
Sklepávání0212
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (157 použitých nálezů)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ESSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov1102
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceniny2102
Mokřadní olšiny1001
stinné skály nižších poloh1001
Urbánní biotopy1605
Xerotermy na jiných podkladech1103
Interiéry budov21591048
Lesní okraje21371313
Květnaté bučiny1416
Pískovcová skalní města0557
Kamenité sutě5206
Skály nižších a středních výšek1213
Parky0101
Luční úhory2001
Vnější stěny budov1124
Kamenolom2253
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Suťové a roklinové lesy1302
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4126
Přirozené lesy5613
Pískovna0101
Sklepy41708
Lesní paseky0011
Lužní lesy2045
Lesy5158
Cesty, silnice0011
Břehy tekoucích vod0011
Acidofilní bory1001
Rákosiny, orobincové porosty0101
Acidofilní bukové bučiny2002
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0542
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Louky0011
Smrkové monokultury0101
Ovocné sady1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 SamciSamiceMláďataNálezy