Kvadráty: 5940
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 10x 10x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4 použitých nálezů)
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 10 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019