Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Not endangered 7x 249x 43x 299x

Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)

Czech namepokoutník stájový
Threat levelNot endangered
Records299 nálezů, 118 kvadrátů
First record 1934, Keprtová, Baum 1934b; Buchar 1961
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humiditydry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (299 used records)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0301
Individuální sběr5010738121
Neurčeno681134107
Fotografie010101
Nárazová past0001
Zemní past2324739
Prosev05610
Eklektor21351311
Smyk2726
Sklepávání0212
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (299 used records)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceniny2403
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0643
Skalní a suťové biotopy0101
Neurčeno7312114128
Kamenolomy0101
Interiéry budov1102
Vnější stěny budov111125
Vnější stěny budov2203
Lužní lesy nížin0102
Mokřadní olšiny1001
Suťové a roklinové lesy0202
Vlhké doubravy0101
Stinné skály nižších poloh1102
Urbánní biotopy1605
Xerotermy na jiných podkladech1103
Interiéry budov21591048
Lesní okraje21371313
Květnaté bučiny1416
Pískovcová skalní města0557
Kamenité sutě5206
Skály nižších a středních výšek1213
Parky0101
Luční úhory2001
Kamenolom2253
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Suťové a roklinové lesy1302
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4126
Přirozené lesy5613
Pískovna0101
Sklepy41708
Lesní paseky0011
Lužní lesy2045
Lesy5158
Cesty, silnice0011
Břehy tekoucích vod0011
Acidofilní bory1001
Rákosiny, orobincové porosty0101
Acidofilní bukové bučiny2002
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Louky0011
Smrkové monokultury0101
Ovocné sady1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords