Kvadráty: 5361
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 5x 5x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 3x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Iberina montana Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 2x 2x
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 2x 2x
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 2x 2x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 1x 1x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený 2x 2x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 3x 3x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 4x 4x
Robertus truncorum Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený 3x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (179 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 139 14 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 133 14 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 2
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 1 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 8 2 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 21 6 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 2 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 4 4 0 2
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 7 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 3 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 4 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 3 0 2
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 5 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 11 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 0 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 9 9 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 4 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 1 0 3
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 5 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 19 0 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 9 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 3 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 200 64 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 18 23 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 0 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 2 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 22 9 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 34 3 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 45 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 67 34 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 16 5 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 3 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 3 0 2
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 2 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 7 5 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 6 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 14 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 4 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 4 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 3 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 2 1 0 2
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 2 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 3 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 38 11 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 1 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 3 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 3 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 4 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 9 4 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 8 3 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 14 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 12 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 11 20 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (179 použitých nálezů)
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 3 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 3 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 3 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 9 4 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 5 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 11 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 2 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 58 17 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 14 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 2
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 17 5 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 2 0 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 3 4 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 7 5 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 6 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 14 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 4 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 3 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 11 20 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 8 3 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 2 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 38 11 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 22 9 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 22 3 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 30 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 1 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 1 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 6 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 5 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 9 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 27 13 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 12 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 15 4 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 67 34 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 16 5 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 1 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 138 14 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 128 12 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 4 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 4 1 0 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 8 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 18 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 115 34 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 18 21 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 2 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 4 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 2 1 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 3 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 1 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 3 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 4 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 3 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 2 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 3 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 12 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy