Kvadráty: 5361
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
Robertus truncorum Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (179 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 139 14 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 133 14 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 2
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 1 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 8 2 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 21 6 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 2 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 4 4 0 2
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 7 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 3 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 4 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 3 0 2
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 5 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 11 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 0 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 9 9 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 4 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 1 0 3
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 5 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 19 0 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 9 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 3 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 200 64 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 18 23 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 5 0 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 2 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 22 9 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 34 3 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 45 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 67 34 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 16 5 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 3 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 3 0 2
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 2 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 7 5 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 6 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 14 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 4 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 4 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 3 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 2 1 0 2
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 2 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 3 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 38 11 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 1 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 3 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 3 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 4 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 9 4 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 8 3 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 14 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 12 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 11 20 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (179 použitých nálezů)
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 3 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 3 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 3 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 9 4 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 5 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 11 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 2 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 58 17 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 14 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 2
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 17 5 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 2 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 3 4 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 7 5 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 6 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 14 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 4 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 3 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 11 20 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 8 3 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 2 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 38 11 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 22 9 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 22 3 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 30 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 1 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 1 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 6 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 5 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 9 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 27 13 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 12 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 15 4 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 67 34 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 16 5 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 1 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 138 14 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 128 12 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 4 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 4 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 8 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 18 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 115 34 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 18 21 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 2 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 4 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 2 1 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 3 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 1 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 3 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 4 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 3 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 2 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 3 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 12 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy