Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 59× 72×

Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869)

České jménopavučenka podivná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy72 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2018 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška250-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač1001
Zemní past7218051
Neurčeno83015
Individuální sběr3303
Smyk3402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (71 použitých nálezů)
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy227010
Lesní okraje2004
Neurčeno911013
Kamenité suti nižších poloh3104
Mokré louky2003
Stinné skály nižších poloh1001
Mokřadní olšiny1001
Kamenolomy0302
Ruderály2001
Suché křoviny8207
Paseky1001
Acidofilní bory0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Xerotermní travinobylinná společenstva3004
Lesostepní doubravy7105
Bylinné porosty břehů1001
Louky1001
Horská vřesoviště11101
Přirozené lesy1002
Bučiny nižších poloh10005
Výsadby jehličnanů0101
Rašeliniště0001
Suché louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy