Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 16x 116x 1x 133x

Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869)

České jménopavučenka podivná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy133 nálezů, 30 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2005
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (56 použitých nálezů)
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5812050
Individuální sběr3505
Prosev2401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje1003
kamenité suti nižších poloh3104
mokré louky2003
osluněné skály nižších poloh1001
bažinné olšiny1001
kamenolomy0302
ruderály2001
suché křoviny8207
paseky1001
Acidofilní bory0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Xerotermní travinobylinná společenstva3004
lesostepní doubravy7105
bylinné porosty břehů1001
Louky1001
dubohabřiny7209
horská vřesoviště11101
Přirozené lesy1002
bučiny nižších poloh10005
výsadby jehličnanů0101
rašeliniště0001
travnaté stepi1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019