Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 9x 59x 2x 70x

Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869)

České jménopavučenka podivná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy70 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2006 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (55 použitých nálezů)
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5713050
Individuální sběr3303
Smyk3402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (57 použitých nálezů)
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje2004
Kamenité sutě3104
Vlhké louky2003
Skály nižších a středních výšek1001
Bažinné olšiny1001
Kamenolom0302
Ruderály2001
Křoviny a skupiny stromů mimo les8207
Lesní paseky1001
Acidofilní bory0101
Rákosiny, orobincové porosty0001
Xerotermní travinobylinná společenstva3004
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy7105
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Louky1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy7209
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu11101
Přirozené lesy1002
Květnaté bučiny10005
Smrkové monokultury0101
Vrchoviště0001
Xerotermy na jiných podkladech1001
 SamciSamiceMláďataNálezy