Kvadráty: 6855
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria nivosa Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený
Micaria silesiaca Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes setiger Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus brevipalpus Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus leruthi Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Ceratinella wideri Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Silně ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gonatium hilare Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Panamomops sulcifrons Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichoncus hackmani Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Silně ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (143 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 3 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 5 4 1 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 3 8 2 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 1 1 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 2 2 1 2
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 4 30 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 1 0 0 2
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 0 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 2 2 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 0 0 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 6 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 3 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (143 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 3 8 2 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 1 1 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 2 2 1 2
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 4 30 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 1 0 0 2
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Centromerus leruthi Fage, 1933 0 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 0 0 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 6 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 3 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 3 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 5 4 1 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 2 2 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy