Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 58× 12× 79×

Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833

České jménopavučenka periskopická
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy79 nálezů, 48 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Pavel Moravec
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Gr., Ar.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid (Preference: Vysoká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (79 použitých nálezů)
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2029348
Individuální sběr3608
Neurčeno17021
Sklepávání0101
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (79 použitých nálezů)
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno66026
Lužní lesy nížin2103
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Výsadby listnáčů0001
Vlhké doubravy0101
Suché doubravy0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1304
Mezofilní louky1001
Horské smrčiny0101
Lesní okraje0202
Mokřadní olšiny4105
Haldy a výsypky0026
Stinné skály nižších poloh0101
Pastviny0101
Širokolisté horské nivy7708
Mokré louky1203
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod0413
Louky1203
Paseky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Suťové a roklinové lesy0101
Lesní cesta1101
Rašeliniště1202
Louky a pastviny0201
 SamciSamiceMláďataNálezy