Kvadráty: 5752
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený 2x 1x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Berlandina cinerea Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 1x 1x
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus capucinus Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Improphantes geniculatus Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 2x 2x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 2x 2x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 5x 5x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 2x 2x
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 7x 7x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 6x 6x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 3x 3x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 3x 3x
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 2x 2x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (173 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 13 9 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 10 0 0 2
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 0 0 1 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 2 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 2 2 1 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 4 7 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 2 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 3 0 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 2 2 5
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 8 8 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 6 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 4 5 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 7 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 5 0 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 2
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 10 0 0 2
Xysticus acerbus Thorell, 1872 2 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 8 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 3 5 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 25 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 10 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 16 0 3 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 1 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 16 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 37 5 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 5 7 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 9 0 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 21 15 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 27 2 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 93 8 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 10 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 13 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 10 7 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 4 0 1 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 20 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (173 použitých nálezů)
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 13 9 0 4
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 10 0 0 2
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 0 0 1 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 2 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 6 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 2 2 1 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 7 12 0 5
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 25 1 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 10 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 20 2 3 4
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 3 0 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 2 3 6
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 12 13 7 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 9 1 0 3
Trochosa robusta (Simon, 1876) 14 7 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 1 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 12 13 0 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 0 0 4
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 3
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 10 0 0 2
Xysticus acerbus Thorell, 1872 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 4 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 1 0 3
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 6 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 4 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 37 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 7 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 93 8 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 4 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 20 14 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 18 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 13 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 1 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 16 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 20 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy