Kvadráty: 5752
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella inconspicua Araniella inconspicua (Simon, 1874) Ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Berlandina cinerea Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus capucinus Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Improphantes geniculatus Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Fotografie

Araneus angulatus
Agroeca cuprea

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (187 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 13 9 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 10 0 0 2
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 0 0 1 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 2 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 2 2 1 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 4 7 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 2 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 3 0 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 2 2 5
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 8 8 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 6 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 4 5 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 7 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 5 0 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 2
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 10 0 0 2
Xysticus acerbus Thorell, 1872 2 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 8 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 3 5 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 25 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 10 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 16 0 3 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 1 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 16 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 37 5 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 5 7 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 9 0 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 21 15 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 27 2 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 93 8 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 10 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 13 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 10 7 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 4 0 1 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 0 2 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 20 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 1 3 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (187 použitých nálezů)
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 13 9 0 4
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 10 0 0 2
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 0 0 1 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 2 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 6 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 2 2 1 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 7 12 0 5
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 25 1 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 10 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 20 2 3 4
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 3 0 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 2 3 6
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 12 13 7 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 9 1 0 3
Trochosa robusta (Simon, 1876) 14 7 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 1 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 12 13 0 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 0 0 4
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 3
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 10 0 0 2
Xysticus acerbus Thorell, 1872 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 4 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 1 0 3
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 6 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 4 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 37 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 7 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 93 8 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 4 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 20 14 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 18 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 13 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 0 2 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 16 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 1 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 20 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy