Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea livens Simon, 1876 Silně ohrožený 15×

Diaea livens Simon, 1876

České jménoběžník dubový
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy15 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1961, J. Martínek, Buchar & Thaler 1984
Poslední nález 2022 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Kz., Turkey
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-450

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (15 použitých nálezů)
Diaea livens Simon, 1876 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3003
Pozorování0001
Neurčeno0284
Sklepávání2102
Individuální sběr15304
Eklektor2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (15 použitých nálezů)
Diaea livens Simon, 1876 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno186811
Lesní okraje0001
Suché doubravy2002
Lužní lesy nížin2001
 SamciSamiceMláďataNálezy