Kvadráty: 6468
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený 4x 4x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 1x 1x
Zelotes hermani Zelotes hermani (Chyzer, 1897) 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 1x 1x 2x
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 1x 1x
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 1x 1x
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 4x 4x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 1x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (64 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 2 2 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 9 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 8 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis Bertkau, 1890 3 0 1 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 3 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes hermani (Chyzer, 1897) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 3 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 6 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 3 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 5 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 3 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 6 0 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (64 použitých nálezů)
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 3 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes hermani (Chyzer, 1897) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 3 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 6 2 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 5 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis Bertkau, 1890 3 0 1 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 3 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 3 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 6 0 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 2 2 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 9 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 8 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy