Kvadráty: 6468
  Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený 3x 3x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 1x 1x 2x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 1x 1x
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 3x 3x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Úzkolisté suché trávníky ostatní bez význačného výskytu vstavačovitýchSamciSamiceMláďataNálezy
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy