Kvadráty: 6468
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
Zelotes hermani Zelotes hermani (Chyzer, 1897)
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (94 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 2 2 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 9 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 8 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 3 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis Bertkau, 1890 3 0 1 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 3 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes hermani (Chyzer, 1897) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 3 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 20 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 6 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 3 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 6 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 3 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 3 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 2 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 6 0 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (94 použitých nálezů)
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 2 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 3 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes hermani (Chyzer, 1897) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 3 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 6 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 5 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 20 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 3 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis Bertkau, 1890 3 0 1 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 3 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 3 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 6 0 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 2 2 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 9 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 8 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy