Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 4x 81x 10x 95x

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)

České jménosnovačka černostrakatá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy95 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška300-400

Literatura

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (30 použitých nálezů)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk7567
Pozorování0001
Sklepávání1510010
Individuální sběr714010
Zemní past1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (30 použitých nálezů)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny1101
Xerotermní travinobylinná společenstva2605
Ovocné sady a vinohrady4001
kamenité suti nižších poloh2203
osluněné skály nižších poloh1203
kamenolomy11966
Lesní okraje2201
travnaté stepi0303
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
lesostepní doubravy1704
suché křoviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020