Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 2x 46x 15x 63x

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)

České jménosnovačka černostrakatá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy63 nálezů, 22 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Milan Řezáč, Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška300-400

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (32 použitých nálezů)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk9709
Pozorování1001
Sklepávání101008
Prosev1001
Individuální sběr1113010
Zemní past1163
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3706
Parky1001
Suťové lesy1101
Ovocné sady a vinohrady4001
Kamenité sutě2203
Skály nižších a středních výšek1203
Kamenolom11966
Lesní okraje2201
Xerotermy na jiných podkladech0404
Ovocné sady1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1704
Rákosiny, orobincové porosty0101
Trnkové křoviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy