Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 4x 81x 10x 95x

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)

České jménosnovačka černostrakatá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy95 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška300-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (30 použitých nálezů)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk7567
Pozorování0001
Sklepávání1510010
Individuální sběr714010
Zemní past1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (30 použitých nálezů)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny1101
Xerotermní travinobylinná společenstva2605
Ovocné sady a vinohrady4001
kamenité suti nižších poloh2203
osluněné skály nižších poloh1203
kamenolomy11966
Lesní okraje2201
travnaté stepi0303
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
lesostepní doubravy1704
suché křoviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019