Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena braccata Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený 12× 15×
Dipoena erythropus Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 95× 105× 205×
Dipoena nigroreticulata Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený 12×
Dipoena torva Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený

Literatura

 © Oto Zimmermann
Snovačka kalhotkatá Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) z čeledi Theridiidae je v České republice vzácný druh pavouka (Kůrka et al. 2015). Snovačka Dipoena braccata je jedním ze šesti druhů rodu Dipoena vyskytujících se v České republice (Buchar et Růžička 2002, Kůrka et al. 2015). V Evropě je tento rod snovaček zastoupen 14 druhy (Nentwig et al. 2020). Délka těla snovačky kalhotkaté se pohybuje mezi 2–3,5 mm. Hlavohruď obou pohlaví je jen mírně vystouplá a, stejně jako zadeček, tmavě hnědá až černá. Nohy jsou tmavé s kontrastně červenooranžovými stehny na všech párech (obr. 1), což ji odlišuje od některých podobných druhů z rodu Dipoena a Lasaeola. Tato snovačka je rozšířena v teplejších oblastech Evropy, včetně jihu Skandinávie, ve Středomoří a na Kavkazu (WSC 2020). Všude je však nalézána ojediněle a je považována v Evropě za vzácný druh (Nentwig et al. 2020). Tato snovačka je vázána na osluněné lesostepní biotopy, okraje lesů a reliktní světlé bory na skalách. Díky vazbě na ohrožené biotopy a své vzácnosti je v červeném seznamu pavouků ČR vedena jako druh zranitelný (Řezáč et al. 2015). Příspěvek shrnuje dosavadní nálezy druhu v ČR a popisuje nový nález ze Svitavska.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

Spiders and pseudoscorpions on old pedunculate oaks (Quercus robur) with tree cavities were studied in a Central European floodplain (South Moravia, Czech Republic). Altogether 322 specimens from 47 spider taxa and 71 specimens of six pseudoscorpion species were collected during 2010 and 2011 from tree cavities using two methods. More specimens and species of spiders were obtained from flight interception traps and more specimens and species of pseudoscorpions were obtained from pitfall traps. Remarkable records represent typical cavity dwellers, i.e. the spider Midia midas (Simon, 1884), the pseudoscorpions Larca lata (Hansen, 1884) and Apocheiridium ferum (Simon, 1879), the latter occurs mostly under tree bark. Five arachnid species are listed in the Czech red list: Midia midas, Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Dipoena erythropus (Simon, 1881), Larca lata and Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873). © Oto Zimmermann

Spiders and pseudoscorpions on old pedunculate oaks (Quercus robur) with tree cavities were studied in a Central European floodplain (South Moravia, Czech Republic). Altogether 322 specimens from 47 spider taxa and 71 specimens of six pseudoscorpion species were collected during 2010 and 2011 from tree cavities using two methods. More specimens and species of spiders were obtained from flight interception traps and more specimens and species of pseudoscorpions were obtained from pitfall traps. Remarkable records represent typical cavity dwellers, i.e. the spider Midia midas (Simon, 1884), the pseudoscorpions Larca lata (Hansen, 1884) and Apocheiridium ferum (Simon, 1879), the latter occurs mostly under tree bark. Five arachnid species are listed in the Czech red list: Midia midas, Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Dipoena erythropus (Simon, 1881), Larca lata and Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873). © Oto Zimmermann
This short note brings the new record of the occurrence of four rare spider species in the Czech Republic obtained in 1996 - 1997.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (248 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 5 15 0 9
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 4 1 0 4
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 24 54 5 93
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 3 0 4
Dipoena torva (Thorell, 1875) 0 4 0 6
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 1 1 2
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 4 5 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 13 39 30 29
Dipoena torva (Thorell, 1875) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 3 0 2
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 11 20 4 28
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 1 0 2
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 4 2 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 18 5 17
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 2 2 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 53 16 17 19
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 2 0 7
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 2 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 7 0 5
Dipoena torva (Thorell, 1875) 3 0 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 3 1 3
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 0 1 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (249 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 6 0 4
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 4 1 0 4
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 69 77 26 106
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 3 3 1 7
Dipoena torva (Thorell, 1875) 0 4 0 6
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 9 0 4
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 11 1 8
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 4 3 0 3
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 5 2 8
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 7 17 8
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 3 1 7
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 4 5 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 7 0 6
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 4
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 2 0 1
Dipoena torva (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 4 14 5 6
Dipoena torva (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 5 0 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 7 0 6
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 6 4 5
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 0 1 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 3 0 3
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 5 2 0 3
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 2 3 3
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy