Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena braccata Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený 2x 12x 1x 15x
Dipoena erythropus Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený 3x 3x 6x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 2x 94x 50x 149x
Dipoena nigroreticulata Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený 4x 8x 12x
Dipoena torva Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený 7x 2x 9x

Literatura

 © Oto Zimmermann
Snovačka kalhotkatá Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) z čeledi Theridiidae je v České republice vzácný druh pavouka (Kůrka et al. 2015). Snovačka Dipoena braccata je jedním ze šesti druhů rodu Dipoena vyskytujících se v České republice (Buchar et Růžička 2002, Kůrka et al. 2015). V Evropě je tento rod snovaček zastoupen 14 druhy (Nentwig et al. 2020). Délka těla snovačky kalhotkaté se pohybuje mezi 2–3,5 mm. Hlavohruď obou pohlaví je jen mírně vystouplá a, stejně jako zadeček, tmavě hnědá až černá. Nohy jsou tmavé s kontrastně červenooranžovými stehny na všech párech (obr. 1), což ji odlišuje od některých podobných druhů z rodu Dipoena a Lasaeola. Tato snovačka je rozšířena v teplejších oblastech Evropy, včetně jihu Skandinávie, ve Středomoří a na Kavkazu (WSC 2020). Všude je však nalézána ojediněle a je považována v Evropě za vzácný druh (Nentwig et al. 2020). Tato snovačka je vázána na osluněné lesostepní biotopy, okraje lesů a reliktní světlé bory na skalách. Díky vazbě na ohrožené biotopy a své vzácnosti je v červeném seznamu pavouků ČR vedena jako druh zranitelný (Řezáč et al. 2015). Příspěvek shrnuje dosavadní nálezy druhu v ČR a popisuje nový nález ze Svitavska.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

Spiders and pseudoscorpions on old pedunculate oaks (Quercus robur) with tree cavities were studied in a Central European floodplain (South Moravia, Czech Republic). Altogether 322 specimens from 47 spider taxa and 71 specimens of six pseudoscorpion species were collected during 2010 and 2011 from tree cavities using two methods. More specimens and species of spiders were obtained from flight interception traps and more specimens and species of pseudoscorpions were obtained from pitfall traps. Remarkable records represent typical cavity dwellers, i.e. the spider Midia midas (Simon, 1884), the pseudoscorpions Larca lata (Hansen, 1884) and Apocheiridium ferum (Simon, 1879), the latter occurs mostly under tree bark. Five arachnid species are listed in the Czech red list: Midia midas, Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Dipoena erythropus (Simon, 1881), Larca lata and Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873). © Oto Zimmermann

Spiders and pseudoscorpions on old pedunculate oaks (Quercus robur) with tree cavities were studied in a Central European floodplain (South Moravia, Czech Republic). Altogether 322 specimens from 47 spider taxa and 71 specimens of six pseudoscorpion species were collected during 2010 and 2011 from tree cavities using two methods. More specimens and species of spiders were obtained from flight interception traps and more specimens and species of pseudoscorpions were obtained from pitfall traps. Remarkable records represent typical cavity dwellers, i.e. the spider Midia midas (Simon, 1884), the pseudoscorpions Larca lata (Hansen, 1884) and Apocheiridium ferum (Simon, 1879), the latter occurs mostly under tree bark. Five arachnid species are listed in the Czech red list: Midia midas, Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Dipoena erythropus (Simon, 1881), Larca lata and Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873).Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (77 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 1 1 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 12 25 12 19
Dipoena torva (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 1 0 2
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 2 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 14 1 12
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 2 2 0 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 3 0 2
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 4 8 0 10
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 4 5 12 8
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 7 0 5
Dipoena torva (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 0 1 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (85 použitých nálezů)
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 9 0 4
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 11 1 8
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 4 3 0 3
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 5 0 6
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 5 17 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 7 0 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 5 0 5
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 14 5 5
Dipoena torva (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 0 1 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 3 0 3
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 2 0 1
Dipoena torva (Thorell, 1875) 3 0 0 2
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 6 2 4
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 3 0 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 2
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 1 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 0 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy