Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený 14x 13x 125x 1x 153x

Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834)

České jménosnovačka břehová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy153 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumVertical surfaces, Herb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (50 použitých nálezů)
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5136
Smyk146019
Individuální sběr1113020
Sklepávání4004
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (43 použitých nálezů)
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bylinné porosty břehů0101
rašeliniště1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
obilná pole3103
suťové a roklinové lesy2001
travnaté stepi3705
Močály2002
osluněné skály nižších poloh1101
luční ostřicové mokřady0101
okraje silnic1001
ruderály0202
A1211000101
bučiny nižších poloh0101
Lesní okraje1001
Polní biotopy0101
ovocné sady bez bylinné vegetace2002
interiéry budov1404
bažinné olšiny1001
reliktní bory na skalách1001
podmáčené smrčiny2001
haldy a výsypky0031
vnější stěny budov0101
kamenolomy0101
Kultury listnáčů1001
městské parky0101
suché křoviny0101
alpínské trávníky1001
písčiny1001
suché doubravy1001
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019