Kvadráty: 5958 7067 6955 7351 6964 6863
  Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený

Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834)

České jménosnovačka břehová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy7 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2018 , Bohumil Mocek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural (Preference: Vysoká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Žlutá miska1001
Zemní past4002
Neurčeno2004
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin1001
Vinice3001
Neurčeno3005
 SamciSamiceMláďataNálezy