Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 82x 22x 104x

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

České jménosnovačka doubravní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy104 nálezů, 57 kvadrátů
První nález 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (62 použitých nálezů)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk97013
Sklepávání3481210
Žlutá miska1001
Individuální sběr719215
Zemní past4281018
Nárazová past3003
Prosev1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (69 použitých nálezů)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Křovinatý plášť lesa5304
výsadby listnáčů2002
Suťové lesy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Floristicky pestré křoviny1403
Acidofilní bukové bučiny2102
Skalní a suťové biotopy1202
Rašelinné březiny a bory1101
Louky7103
Břehy tekoucích vod1503
Vlhké louky1001
Slatiniště3202
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Květnaté bučiny0502
Močály01002
Lužní lesy11002
Porosty vysokých ostřic0101
Kamenité sutě0303
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Písečné přesypy0101
Bažinné olšiny2304
Křoviny a skupiny stromů mimo les0011
Přirozené lesy0512
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Lesní okraje01119
Parky0101
Kultury jehličnanů0011
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy017163
Suťové a roklinové lesy01451
Smrkové monokultury0101
Lesy1402
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0701
Skalní stepi na vápencových podkladech0201
 SamciSamiceMláďataNálezy