Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 147x 20x 167x

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

České jménosnovačka doubravní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy167 nálezů, 56 kvadrátů
První nález 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání6622317
Žlutá miska1001
Individuální sběr628119
Zemní past2307
Nárazová past3003
Prosev0202
Smyk1010014
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (68 použitých nálezů)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů2002
dubohabřiny018164
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
suché křoviny5717
bučiny nižších poloh2604
Skalní a suťové biotopy1202
rašelinné bory1101
Louky7103
Břehy tekoucích vod1503
mokré louky1001
luční ostřicové mokřady3202
lesostepní doubravy1102
bylinné porosty břehů0101
Močály01002
údolní jasanoolšové luhy11002
ostřicové porosty stojatých vod0101
kamenité suti nižších poloh0303
reliktní bory na skalách0101
písčiny0101
bažinné olšiny2304
Přirozené lesy0512
podmáčené smrčiny0101
Lesní okraje01119
městské parky0101
výsadby jehličnanů0112
suťové a roklinové lesy01451
Lesy1402
alpínské trávníky0701
skalní stepi na vápenci0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019