Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 14×

Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménosnovačka Blackwallova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy14 nálezů, 12 kvadrátů
První nález 1959, J. Martínek, Buchar 1989b
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Af.
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3126
Neurčeno0402
Nárazová past1002
Eklektor2603
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách0011
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2013
Neurčeno0301
Lužní lesy nížin2604
Vnější stěny budov2103
Interiéry budov0101
Mokřadní olšiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy