Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 10x 12x 578x 84x 684x
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 2x 37x 18x 57x

Literatura

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


 © Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

 © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (528 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 83 105 48 146
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 14 20 11 24
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 62 48 74 140
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 1 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 40 61 68 110
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 1 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 15 12 36 42
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 24 24 28 40
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 17 19 13
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 0 0 5
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (528 použitých nálezů)
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 13 25 24 36
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 15 9 13
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 16 16 12 28
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 7 12 3 10
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 18 15 16 36
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 16 7 25
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 1 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 16 1 21
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 9 8 3 17
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 21 21 16
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 7 17 16
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 11 7 12 14
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 5 2 10
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 5 0 1 4
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 9 6 4 11
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 2 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 8 25 11
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 13 11
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 9 4 11
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 12 2 0 9
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 3 6 10
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 6 2 9
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 7 0 9
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 4 6 8
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 0 7 8
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 3 3 7
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 3 3 7
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 4 0 7
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 3 5 7
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 7 1 7
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 6 2 7
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 9 4 1 6
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 3 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 7 0 5
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 3 2 6
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 3 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 10 2 6
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 5 1 6
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 7 6
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 4 0 5
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 11 5
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 2 1 5
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 1 3 5
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 2 0 4
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 12 5
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 5 1 4
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 2 0 4
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 3 4 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 3 6 4
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 5 1 3
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 1 3
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 5 3
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 0 3
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 0 3
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 1 2
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 6 0 2
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 1 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 2
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 11 10 0 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
HliníkSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy