Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 10× 12× 578× 207× 807×
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 37× 28× 67×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


 © Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

 © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (873 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 61 69 38 189
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 23 32 1 26
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 100 87 96 184
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 3 0 1 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 84 110 73 158
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 17 26 11 27
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 77 54 89 155
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 4 1 1 6
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 24 24 54 50
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 1 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 18 14 43 47
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 17 19 13
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 0 0 5
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (874 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 119 64 120 253
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 13 10 1 25
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 14 27 24 38
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 18 9 16
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 16 16 12 28
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 7 12 3 10
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 19 15 17 38
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 10 20 20 35
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 16 7 25
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 1 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 22 29 24
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 16 1 21
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 10 8 3 18
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 13 7 12 16
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 5 2 10
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 5 0 1 4
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 8 27 13
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 9 9 13
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 9 6 4 11
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 2 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 11 0 10
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 13 11
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 3 6 10
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 12 2 0 9
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 7 4 10
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 3 3 9
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 6 2 9
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 5 5 9
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 5 3 9
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 0 8 9
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 9 4 1 7
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 3 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 4 6 8
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 4 1 8
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 7 1 7
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 6 4 8
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 3 0 6
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 3 3 7
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 3 3 7
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 3 5
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 3 4 0 2
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 3 6
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 3 2 6
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 12 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 10 2 6
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 4 0 5
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 1 3
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 11 10 0 2
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 2 1 5
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 11 5
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 1 5
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 5 2 5
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 5 1 4
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 2 0 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 3 6 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 0 3
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 1 3
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 0 3
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 5 3
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 6 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 1 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 2
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Antropická společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy