Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 20x 23x 1099x 74x 1216x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 3x 70x 14x 87x

Literatura

© Ota Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Fotografie

Neottiura bimaculata


Neottiura suaveolensStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (515 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 90 103 45 148
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 13 20 11 23
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 49 72 61 125
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 45 40 73 122
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 1 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 16 15 36 44
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 13 15 28 23
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 17 19 13
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 5 0 0 5
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
dvSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 1 0 2
?SamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (512 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 13 25 24 36
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 15 9 13
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 14 16 12 26
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 6 11 3 8
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 14 15 15 33
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 10 19 18 31
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 8 16 7 25
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 1 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 5 24 20
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 7 16 1 20
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 9 8 13 15
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 5 2 10
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 5 0 1 4
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 3 9 4 11
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 8 8 25 11
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 9 6 3 10
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 2 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 4 6 3 11
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 1 13 11
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 12 2 0 9
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 4 3 6 10
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 5 6 2 9
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 7 4 9
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 7 1 8
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 4 6 8
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 5 0 7 8
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 3 4 0 7
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 5 3 5 7
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 3 7 1 7
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 9 4 1 6
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 3 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 4 3 0 6
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 3 3 6
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 5 2 0 6
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 5 3 0 6
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 3 2 6
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 2 3 6
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 3 1 3 5
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 2 1 5
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 4 0 5
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 11 5
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 5 5 2 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 5 8 1 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 3 6 4
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 5 2 0 4
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 3 4 4
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 17 5 4
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 7 4
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 8 5 1 4
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 3 0 0 3
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 5 3
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 3 0 0 3
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 1 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 6 0 2
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 0 0 2
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 1 1 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 1 0 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 1 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 11 10 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 1 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 3 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 2 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 1 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020