Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 10x 12x 578x 77x 677x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 2x 37x 17x 56x

Literatura

© Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


© Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

© Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Neottiura bimaculata


Neottiura suaveolensStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (520 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 83 105 48 146
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 13 20 11 23
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 60 48 74 139
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 1 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 37 57 67 104
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 1 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 15 12 36 42
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 24 24 28 40
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 17 19 13
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 0 0 5
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (520 použitých nálezů)
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 13 25 24 36
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 15 9 13
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 18 14 16 35
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 14 16 12 26
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 6 12 3 9
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 16 7 25
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 1 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 16 1 21
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 9 8 3 17
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 7 17 16
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 21 21 16
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 5 2 10
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 5 0 1 4
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 9 7 12 13
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 9 6 4 11
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 2 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 13 11
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 9 4 11
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 8 25 11
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 3 6 10
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 12 2 0 9
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 6 2 9
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 7 0 9
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 4 6 8
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 0 7 8
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 7 1 7
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 4 0 7
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 6 2 7
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 3 5 7
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 3 3 7
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 9 4 1 6
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 3 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 3 3 7
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 3 6
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 7 6
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 7 0 5
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 3 2 6
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 5 1 6
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 2 0 4
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 11 5
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 12 5
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 1 3 5
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 2 1 5
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 4 0 5
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 3 6 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 8 1 4
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 8 5 1 4
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 2 0 4
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 3 4 4
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 0 3
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 1 3
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 5 1 3
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 0 3
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 5 3
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 6 0 2
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 1 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 11 10 0 2
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 1 2
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy