Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 8x 114x 32x 167x
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 7x 6x 145x 15x 173x
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený 3x 3x
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 3x 34x 8x 46x

Literatura

© Oto Zimmermann

Tato diplomová práce na téma: “Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie” je zaměřena na druhové složení původních a nepůvodních druhů (zejména pavouků) v tropických a subtropických pavilonech zoologických zahrad v Brně a v Praze. Cílem této práce je zkompletování informací o cílových místech (pavilony a terária) a zjištění druhového složení zejména nepůvodních druhů pavouků. Sběr vzorků probíhal především formou zemních padacích pastí a v pár případech i ručním sběrem. Nalezené druhy bezobratlých se následně determinovaly. Hlavním cílem bylo zjistit, které místní vzácné druhy pavouků, ale zejména nepůvodní druhy se v zoologických zahradách vyskytují.

Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Parasteatoda tepidariorum (Koch, 1841) v ZOO Brno a Hasarius adansoni (Audouin, 1826) v ZOO Praha.

Nejzajímavější nálezy byly Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) a čeleď Prodidomidae Simon, 1884, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Nesticodes rufipes (Lucas, 1846).Fotografie

Parasteatoda lunata

Parasteatoda simulans
Parasteatoda tabulata
Parasteatoda tepidariorum

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (243 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 11 51 7 51
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 22 24 0 34
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 1 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 14 24 2 28
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 10 13 1 19
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 23 9 0 28
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 13 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 5 6 9 15
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 13 15 1 14
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 5 7 8
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 9 6 3 13
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 5 0 7
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 2 0 6
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 5 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 11 4 0 7
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 2 0 6
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (223 použitých nálezů)
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 4 0 4
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 8 16 2 15
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 3 1 2 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 12 6 0 9
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 10 3 8
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 3 4 7
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 3
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 2 0 4
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 1 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 6 2 0 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 3 1 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 1 7 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 2 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 8 0 4
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 7 0 5
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 6 1 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 2 0 5
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 1 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 1 0 3
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 3
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 5 0 5
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 2 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 1 0 2
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 3
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 1 1 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 2
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 3 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
SklepySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 1 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020