Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 114× 59× 194×
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 145× 28× 186×
Parasteatoda tabulata Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 34× 23× 61×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato diplomová práce na téma: “Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie” je zaměřena na druhové složení původních a nepůvodních druhů (zejména pavouků) v tropických a subtropických pavilonech zoologických zahrad v Brně a v Praze. Cílem této práce je zkompletování informací o cílových místech (pavilony a terária) a zjištění druhového složení zejména nepůvodních druhů pavouků. Sběr vzorků probíhal především formou zemních padacích pastí a v pár případech i ručním sběrem. Nalezené druhy bezobratlých se následně determinovaly. Hlavním cílem bylo zjistit, které místní vzácné druhy pavouků, ale zejména nepůvodní druhy se v zoologických zahradách vyskytují.

Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Parasteatoda tepidariorum (Koch, 1841) v ZOO Brno a Hasarius adansoni (Audouin, 1826) v ZOO Praha.

Nejzajímavější nálezy byly Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) a čeleď Prodidomidae Simon, 1884, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Nesticodes rufipes (Lucas, 1846).Fotografie

Parasteatoda lunata
Parasteatoda simulans
Parasteatoda tabulata
Parasteatoda tepidariorum

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (446 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 7 42 5 69
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 22 26 1 65
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 2 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 18 29 2 22
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 12 70 8 69
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 23 27 0 38
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 3 1 1 3
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 16 35 2 33
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 10 13 1 20
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 25 10 0 31
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 13 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 5 6 10 16
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 13 15 1 14
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 5 7 8
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 10 6 3 14
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 16 10 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 10 3 0 11
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 5 0 7
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 2 0 6
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 5 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 11 4 0 7
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 3 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (446 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 5 56 4 75
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 33 22 1 74
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 30 47 1 26
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 4 0 4
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 19 2 19
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 4 3 9
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 17 8 0 15
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 4 15 1 11
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 12 3 10
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 3 4 7
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 2 0 5
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 3 2 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 3 0 5
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 8 10 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 3 0 6
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 6 2 0 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 3 1 4
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 6 1 7
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 3 2 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 8 0 4
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 2 0 4
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 1 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 1 7 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 4 0 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 2 0 3
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 6 1 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 7 0 5
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 2 0 5
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 3 0 4
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 1 0 3
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 5 0 5
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 4 0 4
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 9 3 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 2
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 3 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy