Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 8x 114x 36x 171x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 7x 6x 145x 20x 178x
Parasteatoda tabulata Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený 5x 5x
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 3x 34x 12x 50x

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato diplomová práce na téma: “Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie” je zaměřena na druhové složení původních a nepůvodních druhů (zejména pavouků) v tropických a subtropických pavilonech zoologických zahrad v Brně a v Praze. Cílem této práce je zkompletování informací o cílových místech (pavilony a terária) a zjištění druhového složení zejména nepůvodních druhů pavouků. Sběr vzorků probíhal především formou zemních padacích pastí a v pár případech i ručním sběrem. Nalezené druhy bezobratlých se následně determinovaly. Hlavním cílem bylo zjistit, které místní vzácné druhy pavouků, ale zejména nepůvodní druhy se v zoologických zahradách vyskytují.

Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Parasteatoda tepidariorum (Koch, 1841) v ZOO Brno a Hasarius adansoni (Audouin, 1826) v ZOO Praha.

Nejzajímavější nálezy byly Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) a čeleď Prodidomidae Simon, 1884, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Nesticodes rufipes (Lucas, 1846).Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (252 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 11 53 7 53
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 23 24 0 35
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 3 1 1 3
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 14 24 2 28
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 10 13 1 19
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 25 9 0 30
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 13 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 5 6 9 15
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 13 15 1 14
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 5 7 8
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 9 6 3 13
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 5 0 7
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 2 0 6
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 5 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 7 3 0 8
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 11 4 0 7
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (232 použitých nálezů)
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 4 0 4
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 8 16 2 15
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 3 1 2 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 15 6 0 11
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 3 4 7
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 2 0 4
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 10 3 8
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 2 0 4
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 1 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 6 2 0 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 3 1 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 1 7 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 7 0 5
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 6 1 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 2 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 8 0 4
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 2 0 5
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 3 0 4
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 1 0 3
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 1 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 5 0 5
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 1 0 2
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 2 0 2
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 3
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 1 1 3
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 2 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 2
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
SklepySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 3 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceninySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy