Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 26x 15x 219x 27x 287x
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 137x 14x 151x
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 6x 62x 6x 76x

Fotografie

Parasteatoda lunata

Parasteatoda simulans
Parasteatoda tabulata
Parasteatoda tepidariorum

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (201 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 11 58 12 58
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 14 14 0 17
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 1 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 14 29 2 29
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 11 14 1 21
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 14 4 0 15
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 13 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 3 5 11 15
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 11 17 1 14
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 4 0 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 1 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 11 4 0 7
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 2 0 6
?SamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 5 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 5 3 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 2 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (180 použitých nálezů)
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 9 16 2 16
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 3 1 2 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 12 6 0 9
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 12 3 10
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 3 4 8
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 3 0 4
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 6 2 0 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 3 1 3
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 6 1 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 1 7 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 1 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 2 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 7 8 0 3
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 1 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 2 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 1 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 3
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 1 1 3
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 4 0 4
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 6 2 0 3
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 2 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
A711400SamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 1 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019