Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 8x 114x 59x 194x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 7x 6x 145x 28x 186x
Parasteatoda tabulata Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený 5x 5x
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 3x 34x 18x 56x

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato diplomová práce na téma: “Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie” je zaměřena na druhové složení původních a nepůvodních druhů (zejména pavouků) v tropických a subtropických pavilonech zoologických zahrad v Brně a v Praze. Cílem této práce je zkompletování informací o cílových místech (pavilony a terária) a zjištění druhového složení zejména nepůvodních druhů pavouků. Sběr vzorků probíhal především formou zemních padacích pastí a v pár případech i ručním sběrem. Nalezené druhy bezobratlých se následně determinovaly. Hlavním cílem bylo zjistit, které místní vzácné druhy pavouků, ale zejména nepůvodní druhy se v zoologických zahradách vyskytují.

Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Parasteatoda tepidariorum (Koch, 1841) v ZOO Brno a Hasarius adansoni (Audouin, 1826) v ZOO Praha.

Nejzajímavější nálezy byly Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) a čeleď Prodidomidae Simon, 1884, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Nesticodes rufipes (Lucas, 1846).Fotografie

Parasteatoda lunata
Parasteatoda simulans
Parasteatoda tabulata
Parasteatoda tepidariorum

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (441 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 7 42 5 69
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 22 26 1 65
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 2 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 18 28 2 21
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 12 70 8 69
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 23 27 0 38
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 3 1 1 3
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 14 27 2 31
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 10 13 1 20
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 25 10 0 31
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 13 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 5 6 10 16
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 13 15 1 14
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 5 7 8
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 10 6 3 14
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 16 10 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 10 3 0 11
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 5 0 7
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 2 0 6
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 5 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 11 4 0 7
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (441 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 5 56 4 75
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 33 22 1 74
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 30 47 1 26
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 4 0 4
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 18 2 18
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 4 3 9
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 17 8 0 15
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 12 3 10
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 3 4 7
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 2 0 5
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 2 5 1 7
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 3 2 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 3 0 5
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 8 10 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 3 0 6
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 6 2 0 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 3 1 4
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 6 1 7
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 3 2 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 8 0 4
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 2 0 4
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 1 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 4 1 7 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 4 0 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 2 0 3
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 6 1 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 7 0 5
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 8 2 0 5
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 3 0 4
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 1 0 3
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 5 0 5
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 4 0 4
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 9 3 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 2
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 3 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy