Kvadráty: 5965
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (76 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 5 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 3 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 15 12 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 8 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 9 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 10 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (76 použitých nálezů)
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 4 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 9 0 3
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 3 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 15 12 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 10 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 8 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy