Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 18x 378x 26x 428x

Steatoda bipunctata (Linné, 1758)

České jménosnovačka pokoutní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy428 nálezů, 90 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (165 použitých nálezů)
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6213990135
Pozorování1222
Fotografie1101
Eklektor63712
Smyk0202
Prosev0011
pa0101
Sklepávání0303
sf3034
Zemní past2003
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (164 použitých nálezů)
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov2002
Urbánní biotopy0-101
vnější stěny budov5647
interiéry budov33835865
Lesní okraje4217
ostřicové porosty stojatých vod0101
ruderály2017010
rašelinné bory0101
rašeliniště1001
osluněné skály nižších poloh0303
kamenolomy0202
A7111200011
údolní jasanoolšové luhy3278
ovocné sady bez bylinné vegetace3397
Kultury listnáčů0122
bučiny nižších poloh0101
A1211000101
Lesy4111022
travnaté stepi0101
výsadby jehličnanů0112
podmáčené smrčiny0101
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
00000000201
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4136
městské parky1101
paseky0202
lužní lesy nížin1701
horské smrčiny0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
mokré louky0021
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020