Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 199× 47× 258×

Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)

České jménosnovačka pokoutní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy258 nálezů, 103 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann
Spiders are common inhabitants of tree hollows, as well as bird nesting boxes, especially in autumn and winter. Some species of spiders use bird nesting boxes for overwintering. We investigated spider assemblages in nesting boxes and how temperature influences the abundance of overwintering spiders in nesting boxes in lowland forest in the Czech Republic. The study was conducted in the European winters of 2015–2017. In total, 3511 spider specimens belonging to 16 identified species were collected from nesting boxes over three years in late autumn and winter. Almost all species were arboreal specialists. The dominant species were Clubiona pallidula, Anyphaena accentuata, Platnickina tincta, and  Steatoda bipunctata. Although the tree species had no effect on the abundance of overwintering spiders, the presence of nest material affected the abundance of spiders in the nesting boxes (preferred by Clubiona pallidula and Platnickina tincta). In general, spiders resettled nesting boxes during winter only sporadically, however Anyphaena accentuata reoccupied boxes continuously, and its activity was positively correlated with the outside temperature. Nesting boxes support insect-eaters all year around—birds during spring and summer and spiders during autumn and winter.

 © Ondřej Machač
Popularizační článek o pavoukovi roku 2018 - Steatoda bipunctata.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (258 použitých nálezů)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5214988133
Neurčeno2737983
Pozorování1222
Zemní past129114
Fotografie1101
Eklektor63712
Smyk161838
Prosev0012
Sklepávání0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (258 použitých nálezů)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov35855868
Vnější stěny budov910512
Lužní lesy nížin1230711
Neurčeno20351180
Výsadby listnáčů0223
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0011
Dubohabřiny0101
Výsadby jehličnanů0213
Vřesoviště nižších poloh0101
Ruderály2016011
Bučiny nižších poloh0202
Vlhké doubravy2302
Lesní okraje4217
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Rašelinné bory0101
Rašeliniště1001
Stinné skály nižších poloh0303
Kamenolomy0202
Ovocné sady s luční vegetací3498
Lesy4111022
Suché louky0101
Horské smrčiny0202
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4136
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1101
Paseky0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Mokré louky0021
 SamciSamiceMláďataNálezy