Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 9x 199x 35x 246x

Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)

České jménosnovačka pokoutní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy246 nálezů, 96 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-700

Literatura

 © Ondřej Machač
Popularizační článek o pavoukovi roku 2018 - Steatoda bipunctata.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (163 použitých nálezů)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4813887122
Pozorování1222
Fotografie1101
Zemní past107113
Eklektor63712
Smyk161838
Prosev0012
Sklepávání0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (166 použitých nálezů)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov2337
Interiéry budov32755860
Lužní lesy112279
Kultury jehličnanů0101
Urbánní biotopy2016011
vnější stěny budov3422
interiéry budov1403
Lesní okraje4217
Porosty vysokých ostřic0101
Rašelinné březiny a bory0101
Rašeliniště a slatiniště1001
Skály nižších a středních výšek0303
Kamenolom0202
Ovocné sady3498
Kultury listnáčů0122
Acidofilní bukové bučiny0101
Lesy4111022
Xerotermy na jiných podkladech0101
Smrkové monokultury0112
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4136
Parky1101
Lesní paseky0202
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1701
Sklepy2404
Horské smrčiny0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Vlhké louky0021
 SamciSamiceMláďataNálezy