Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 9x 199x 31x 242x

Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)

České jménosnovačka pokoutní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy242 nálezů, 94 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (160 použitých nálezů)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4011687119
Pozorování1222
Fotografie1101
Zemní past107113
Eklektor63712
Smyk161838
Prosev0012
Sklepávání0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (163 použitých nálezů)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov32755860
Urbánní biotopy2016011
vnější stěny budov3422
interiéry budov1403
Lesní okraje4217
Porosty vysokých ostřic0101
Rašelinné březiny a bory0101
Rašeliniště a slatiniště1001
Skály nižších a středních výšek0303
Kamenolom0202
Vnější stěny budov2236
Lužní lesy3278
Ovocné sady3498
Kultury listnáčů0122
Acidofilní bukové bučiny0101
Lesy4111022
Xerotermy na jiných podkladech0101
Smrkové monokultury0112
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4136
Parky1101
Lesní paseky0202
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1701
Sklepy2404
Horské smrčiny0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Vlhké louky0021
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020