Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 12x 131x 24x 169x

Clubiona pallidula (Clerck, 1757)

České jménozápředník keřový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy169 nálezů, 86 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (99 použitých nálezů)
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1227028
Smyk3918
Zemní past2211235
Nárazová past1405
Eklektor7302
Prosev2103
Sklepávání913218
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (99 použitých nálezů)
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů1001
městské parky101001
údolní jasanoolšové luhy0101
vrbové křoviny3301
suché doubravy1201
Suťové lesy1001
mezofilní louky1001
suché louky1001
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Lesní okraje3504
Smrkové monokultury1001
Břehy tekoucích vod2204
Lesy58012
Bažinné olšiny0303
Kamenolom1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5206
Ovocné sady75211
Přirozené lesy0102
Haldy a výsypky0001
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0101
Lužní lesy8204
Obhospodařované pozemky1001
Močály1202
Xerotermní travinobylinná společenstva3313
Písečné přesypy1702
Rákosiny, orobincové porosty1102
Vegetace obnažených den1001
Rašeliniště a slatiniště1001
Louky2102
Urbánní biotopy3002
Vlhké louky0201
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Interiéry budov2305
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2403
Pole0101
Suťové a roklinové lesy0101
Květnaté bučiny1001
Floristicky pestré křoviny0001
Xerotermy na jiných podkladech1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek2001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Horské smrčiny0101
Kultury listnáčů1001
Polní úhory0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Vrchoviště0401
 SamciSamiceMláďataNálezy