Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 24x 253x 21x 302x

Clubiona pallidula (Clerck, 1757)

České jménozápředník keřový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy302 nálezů, 86 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (99 použitých nálezů)
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1227028
Smyk510111
Zemní past179228
Nárazová past1405
Eklektor7302
Prosev2103
Sklepávání1114221
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (99 použitých nálezů)
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů1001
městské parky101001
údolní jasanoolšové luhy8305
vrbové křoviny3301
suché doubravy1201
mezofilní louky1001
suché louky1001
horské smrčiny0202
Lesní okraje3504
výsadby jehličnanů1001
Břehy tekoucích vod2204
Lesy58012
bažinné olšiny0303
kamenolomy1102
dubohabřiny7609
A1211004307
haldy a výsypky0001
Přirozené lesy0102
bahnité břehy1102
Obhospodařované pozemky1001
Močály1202
Xerotermní travinobylinná společenstva3313
písčiny1702
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
00000000101
rašeliniště1402
Louky2102
ruderály3002
mokré louky0201
suché křoviny1002
interiéry budov2305
ovocné sady bez bylinné vegetace3224
obilná pole0101
suťové a roklinové lesy0101
bučiny nižších poloh1001
travnaté stepi1102
bylinné porosty břehů2001
alpínské trávníky1001
Kultury listnáčů1001
úhory0101
lužní lesy nížin0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019