Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 131× 40× 185×

Clubiona pallidula (Clerck, 1757)

České jménozápředník keřový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy185 nálezů, 97 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann
Spiders are common inhabitants of tree hollows, as well as bird nesting boxes, especially in autumn and winter. Some species of spiders use bird nesting boxes for overwintering. We investigated spider assemblages in nesting boxes and how temperature influences the abundance of overwintering spiders in nesting boxes in lowland forest in the Czech Republic. The study was conducted in the European winters of 2015–2017. In total, 3511 spider specimens belonging to 16 identified species were collected from nesting boxes over three years in late autumn and winter. Almost all species were arboreal specialists. The dominant species were Clubiona pallidula, Anyphaena accentuata, Platnickina tincta, and  Steatoda bipunctata. Although the tree species had no effect on the abundance of overwintering spiders, the presence of nest material affected the abundance of spiders in the nesting boxes (preferred by Clubiona pallidula and Platnickina tincta). In general, spiders resettled nesting boxes during winter only sporadically, however Anyphaena accentuata reoccupied boxes continuously, and its activity was positively correlated with the outside temperature. Nesting boxes support insect-eaters all year around—birds during spring and summer and spiders during autumn and winter.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (185 použitých nálezů)
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr13305030
Smyk710115
Sklepávání914219
Žlutá miska4101
Prosev2204
Nárazová past1407
Neurčeno4047170
Zemní past2212237
Eklektor7302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (185 použitých nálezů)
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokřadní olšiny0404
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4302
Dubohabřiny3607
Lužní lesy nížin1455010
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1203
Výsadby listnáčů2002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky101001
Vlhké doubravy1102
Jasanoolšové lemy vodotečí0101
Suťové a roklinové lesy1103
Neurčeno2136370
Suché doubravy6407
Mezofilní louky1001
Suché louky2103
Rašelinné bory0001
Horské smrčiny0202
Lesní okraje3504
Výsadby jehličnanů1001
Břehy tekoucích vod2204
Lesy58012
Kamenolomy1102
Ovocné sady s luční vegetací75211
Přirozené lesy0102
Haldy a výsypky0001
Bahnité břehy1102
Obhospodařované pozemky1001
Močály1202
Xerotermní travinobylinná společenstva3313
Písčiny1702
Rašeliniště1402
Louky2102
Ruderály3002
Mokré louky0201
Suché křoviny1002
Interiéry budov2305
Ostatní pole0101
Bučiny nižších poloh1001
Bylinné porosty břehů2001
alpínské trávníky1001
Úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy