Kvadráty: 7060
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 2x 2x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 4x 4x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený 3x 3x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 6x 6x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 5x 5x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 4x 4x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 4x 4x
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený 4x 4x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 2x 2x
Euryopis laeta (Westring, 1861) Silně ohrožený 2x 2x
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 2x 2x
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 3x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 4 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 2
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 2 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 0 0 1
Euryopis laeta (Westring, 1861) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 2 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 2 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (69 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 4 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 2
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 2 2 0 1
Euryopis laeta (Westring, 1861) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 2 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 2 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019