Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 123× 17× 145×

Textrix denticulata (Olivier, 1789)

České jménopokoutník ocasatý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy145 nálezů, 28 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (145 použitých nálezů)
Textrix denticulata (Olivier, 1789) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0121
Zemní past297331666
Individuální sběr9141925
Neurčeno563041
Prosev0121
Eklektor1912410
Smyk2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (145 použitých nálezů)
Textrix denticulata (Olivier, 1789) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Osluněné skály nižších poloh0132
Neurčeno8112352
Dubohabřiny0101
Suché doubravy25209
Suché louky15103
Stinné skály nižších poloh4581613
Lesní okraje2522415
Skály a sutě v horách012101
Kamenité suti nižších poloh17527437
Interiéry budov0301
Louky0202
Acidofilní bory4002
Suché křoviny3002
Reliktní bory na skalách10003
Přirozené lesy0021
Lesostepní doubravy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy