Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Textrix denticulata (Olivier, 1789) Almost threatened 10x 203x 11x 224x

Textrix denticulata (Olivier, 1789)

Czech namepokoutník ocasatý
Threat levelAlmost threatened
Records224 nálezů, 26 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2012 , Filip Trnka
Distribution areaEuropean
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (98 used records)
Textrix denticulata (Olivier, 1789) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr61391022
Zemní past296341465
Prosev0121
Eklektor1912410
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (90 used records)
Textrix denticulata (Olivier, 1789) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
suché doubravy2001
travnaté stepi15103
osluněné skály nižších poloh4581613
Lesní okraje2522415
skály a sutě v horách012101
kamenité suti nižších poloh17527437
interiéry budov0301
Louky0202
Acidofilní bory4002
suché křoviny3002
dubohabřiny23208
reliktní bory na skalách10003
Přirozené lesy0021
lesostepní doubravy0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019