Kvadráty: 6665
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy