Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený 28× 33×

Agyneta equestris (L. Koch, 1881)

České jménoplachetnatka trávní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy33 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1948, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Poslední nález 2017 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2602
Neurčeno713013
Zemní past366018
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité suti nižších poloh1001
Neurčeno412011
Reliktní bory na skalách8005
Acidofilní bory18504
Lesní okraje2102
Bučiny nižších poloh1001
Horské smrčiny1001
Suché doubravy6005
Suché louky1101
Stinné skály nižších poloh1601
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
 SamciSamiceMláďataNálezy