Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený 2x 46x 4x 52x

Agyneta equestris (L. Koch, 1881)

České jménoplachetnatka trávní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy52 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1948, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Poslední nález 2017 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2002
Zemní past356017
Prosev1601
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) ENSamciSamiceMláďataNálezy
kamenité suti nižších poloh1001
reliktní bory na skalách8005
Acidofilní bory18504
Lesní okraje2102
bučiny nižších poloh1001
podmáčené smrčiny1001
dubohabřiny6005
travnaté stepi1101
osluněné skály nižších poloh1601
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019