Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Strongly endangered 1x 28x 4x 33x

Agyneta equestris (L. Koch, 1881)

Czech nameplachetnatka trávní
Threat levelStrongly endangered
Records33 nálezů, 14 kvadrátů
First record 1948, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Last record 2017 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (20 used records)
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2602
Zemní past366018
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (22 used records)
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
kamenité suti nižších poloh1001
Reliktní bory na skalních podkladech8005
Acidofilní bory18504
Lesní okraje2102
Acidofilní bukové bučiny1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy6005
Xerotermy na jiných podkladech1101
Pískovcová skalní města1601
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords