Nálezy podle období
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 10x 20x 1411x 151x 1592x

Cicurina cicur (Fabricius, 1793)

České jménopapříčnatka podzimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1592 nálezů, 172 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - eM (Kz.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišť(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-900

Literatura

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (800 použitých nálezů)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1269492602695
Individuální sběr1355855
Prosev35310
?1603
Eklektor411111737
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (648 použitých nálezů)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0301
kamenolomy10816
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)4101
travnaté stepi3514428
Lesní okraje205014
osluněné skály nižších poloh7309
Lesy1776726113
okraje silnic0011
kamenité suti nižších poloh3319032
Lesy vyšších poloh a strmých svahů68214
výsadby jehličnanů68572583
ostřicové porosty stojatých vod0302
bažinné olšiny208418
lužní lesy nížin4105
dubohabřiny8614331
Kultury listnáčů451708
horská vřesoviště19519
pískovny0101
Louky5104
Skalní a suťové biotopy0213
jeskyně3202
haldy a výsypky0003
Přirozené lesy5315237
Xerotermní travinobylinná společenstva164112
Břehy tekoucích vod156015
údolní jasanoolšové luhy1813212
rašeliniště4812112
horské bučiny1323
reliktní bory na skalách4205
suťové a roklinové lesy5115022
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6003
Stojaté a pomalu tekoucí vody3003
rašelinné bory0026
podmáčené smrčiny2003
mezofilní louky15308
mokré louky5105
ruderály16207
bučiny nižších poloh3210426
suché křoviny8207
Acidofilní bory194111
ovocné sady bez bylinné vegetace8305
horské smrčiny1002
paseky7309
bylinné porosty břehů3002
Močály1012
obilná pole10302
vrbové křoviny1001
suché lesní lemy0101
lesostepní doubravy27109
Polní biotopy0101
21211106971313
interiéry budov0202
skalní stepi na vápenci18109
úhory3002
městské parky1101
suché doubravy1001
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019