Nálezy podle období
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 5x 10x 755x 188x 958x

Cicurina cicur (Fabricius, 1793)

České jménopapříčnatka podzimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy958 nálezů, 187 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (Kz.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišť(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-900

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (958 použitých nálezů)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev137213
Individuální sběr26631471
Zemní past1260530653690
Neurčeno64370131
Smyk7409
Eklektor411111737
Sklepávání311007
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (958 použitých nálezů)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0132
Horské smrčiny2003
Lesy1796727115
Xerotermy na jiných podkladech3516430
Neurčeno471285577288
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suťové a roklinové lesy7713
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Suché doubravy0101
Lužní lesy1914613
Lužní lesy nížin3433
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1301
Vlhké doubravy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy8620227
Skupiny stromů, remízky < 1 ha10716
Kamenolomy7302
Horské bučiny3001
Dubohabřiny1101
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)4101
Lesní okraje205014
Skály nižších a středních výšek0202
Kamenolom3514
Cesty, silnice0011
Kamenité sutě3319032
Lesy vyšších poloh a strmých svahů68214
Smrkové monokultury551353365
Porosty vysokých ostřic0302
Bažinné olšiny208418
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy3003
Kultury jehličnanů4004
Kultury listnáčů451708
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou19519
Pískovna0101
Louky5104
Pískovcová skalní města7107
Skalní a suťové biotopy0213
Jeskyně3202
Haldy a výsypky0003
Přirozené lesy5315237
Borové monokultury5517
Xerotermní travinobylinná společenstva164112
Břehy tekoucích vod156015
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1102
Přechodová rašeliniště5513
Horské buko-jedlové lesy1323
Kulturní lesy1014420
Reliktní bory na skalních podkladech4205
Suťové a roklinové lesy5115022
Rákosiny, orobincové porosty6003
Stojaté a pomalu tekoucí vody3003
Rašelinné březiny a bory0026
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2003
Polní meze7104
Vlhké louky5105
Rašeliniště a slatiniště43709
Urbánní biotopy1203
Květnaté bučiny266317
Acidofilní bukové bučiny6419
Křoviny a skupiny stromů mimo les8105
Acidofilní bory194111
Floristicky pestré křoviny0102
Ovocné sady8305
Ruderály15004
Mezofilní louky8204
Lesní paseky7309
Bylinné porosty na březích potoků a řek3002
Močály1012
Pole10302
Kácené vrbové křoviny1001
Bylinný lem lesa0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy27109
Polní biotopy0101
Sklepy0202
Skalní stepi na vápencových podkladech18109
Polní úhory3002
Parky1101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1001
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy