Kvadráty: 6971
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 3x 3x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 2 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 9 5 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 5 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 6 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 8 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 3 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 9 5 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 8 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 2 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 5 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 6 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 3 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy