Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 52× 38× 91×

Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)

České jménopavučenka jarní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy91 nálezů, 37 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (91 použitých nálezů)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač1101
Prosev1001
Zemní past21656770
Neurčeno2008
Individuální sběr3205
Smyk1205
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (91 použitých nálezů)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno17621043
Močály2002
Polní biotopy5201
Lužní lesy nížin2827017
Kamenolomy0202
Rašeliniště5308
Louky0102
Horské biotopy2002
Břehy tekoucích vod0101
Bylinné porosty břehů0101
Mokré louky3205
Pastviny1001
Ostatní pole3104
Haldy a výsypky0071
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
 SamciSamiceMláďataNálezy