Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Not endangered 2x 103x 30x 135x

Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)

Czech namepavučenka jarní
Threat levelNot endangered
Records135 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (77 used records)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past20654768
Smyk1205
Sklepávání1001
Individuální sběr1203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (46 used records)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
lužní lesy nížin2727015
kamenolomy0202
rašeliniště5308
Louky0102
Horské biotopy2002
Břehy tekoucích vod0101
bylinné porosty břehů0101
mokré louky3205
mezofilní louky1001
obilná pole3104
haldy a výsypky0071
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
údolní jasanoolšové luhy1002
Močály1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019