Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Not endangered 1x 52x 32x 85x

Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)

Czech namepavučenka jarní
Threat levelNot endangered
Records85 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (77 used records)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past20454766
Individuální sběr3205
Smyk1205
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (46 used records)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2727015
Kamenolom0202
Rašeliniště a slatiniště5307
Louky0102
Horské biotopy2002
Břehy tekoucích vod0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Vlhké louky3205
Přechodová rašeliniště0001
Polní meze1001
Pole3104
Haldy a výsypky0071
Rákosiny, orobincové porosty0001
Lužní lesy1002
Močály1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020