Kvadráty: 6368
  Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Collinsia distincta Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus dentatus Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Silně ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x 4x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (56 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 10 3 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 103 3 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 1 1 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 95 50 1 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 5 7 4 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 301 91 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Collinsia distincta (Simon, 1884) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 7 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 5 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 308 39 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 349 37 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 282 156 13 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 5 8 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 30 11 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 95 29 5 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 2 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 31 0 3 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 64 39 20 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 49 51 10 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 53 9 3 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (55 použitých nálezů)
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 10 3 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 103 3 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 1 1 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 95 50 1 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 5 7 4 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 301 91 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Collinsia distincta (Simon, 1884) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 7 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 5 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 308 39 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 349 37 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 282 156 13 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 5 8 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 30 11 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 95 29 5 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 2 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 31 0 3 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 64 39 20 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 49 51 10 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 53 9 3 2
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy