Kvadráty: 6368
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Collinsia distincta Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus dentatus Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Silně ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (126 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 10 3 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 103 3 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 1 1 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 95 50 1 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 5 7 4 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 301 91 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Collinsia distincta (Simon, 1884) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 7 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 13 5 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 309 39 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 349 37 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 282 156 13 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 5 8 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 30 11 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 95 29 5 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 41 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 2 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 24 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 31 0 3 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 66 39 20 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 49 51 10 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 53 9 3 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 0 0 2
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 15 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 1 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 1 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 3 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (126 použitých nálezů)
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 10 3 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 103 3 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 1 1 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 95 50 1 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 5 7 4 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 301 91 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Collinsia distincta (Simon, 1884) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 7 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 5 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 308 39 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 349 37 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 282 156 13 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 5 8 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 30 11 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 95 29 5 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 2 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 31 0 3 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 64 39 20 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 49 51 10 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 53 9 3 2
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 1 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 3 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 21 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 24 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 0 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 20 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 15 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 1 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy