Kvadráty: 6368
  Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 10 3 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 103 3 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 1 1 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 95 50 1 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 5 7 4 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 301 91 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Collinsia distincta (Simon, 1884) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 7 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 5 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 308 39 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 349 37 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 282 156 13 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 5 8 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 30 11 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 95 29 5 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 2 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 31 0 3 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 64 39 20 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 49 51 10 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 53 9 3 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 10 3 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 103 3 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 1 1 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 95 50 1 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 5 7 4 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 301 91 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Collinsia distincta (Simon, 1884) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 7 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 5 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 308 39 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 349 37 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 282 156 13 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 5 8 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 30 11 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 95 29 5 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 2 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 31 0 3 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 64 39 20 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 49 51 10 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 53 9 3 2
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020