Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 4x 282x 50x 338x

Clubiona terrestris Westring, 1851

České jménozápředník zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy338 nálezů, 125 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (338 použitých nálezů)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr916025
Žlutá miska0201
Prosev816023
Zemní past132979178
Smyk66011
Neurčeno1521086
Sklepávání1103
Eklektor39011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (338 použitých nálezů)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Přechodová rašeliniště1001
Lesy1510022
Bylinný lem lesa0101
Lužní lesy nížin0201
Křovinatý plášť lesa0101
Neurčeno28351112
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Suťové lesy4203
Vlhké doubravy0101
Bučiny nižších poloh1001
Výsadby jehličnanů0101
Dubohabřiny1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0202
Cesty, silnice1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Acidofilní bukové bučiny4608
Pískovcová skalní města0402
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1512024
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Květnaté bučiny1214015
Horské buko-jedlové lesy5508
Lužní lesy2204
Porosty vysokých ostřic1001
Lesní okraje3207
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy41009
Lesní cesta0202
Smrkové monokultury2614024
Haldy a výsypky1084
Kultury jehličnanů0202
Bažinné olšiny4305
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0202
Přirozené lesy3206
Urbánní biotopy1002
Kultury listnáčů5405
Borové monokultury0101
Ovocné sady0202
Suťové a roklinové lesy94011
Rašeliniště a slatiniště2001
Kamenolom1101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů97011
Vlhké louky0102
Kamenité sutě0203
Skály nižších a středních výšek0101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Xerotermy na jiných podkladech4406
Acidofilní bory2204
Lesní paseky0001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2002
Břehy tekoucích vod1102
Floristicky pestré křoviny0002
Polní biotopy1001
Polní úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy