Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 4x 7x 519x 42x 572x

Clubiona terrestris Westring, 1851

České jménozápředník zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy572 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Pavel Marhoul
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (245 použitých nálezů)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk4408
Prosev821027
Zemní past126909172
Individuální sběr1216023
Eklektor39011
Sklepávání2203
pa0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (220 použitých nálezů)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky1001
dubohabřiny2014028
vlhké doubravy0101
bučiny nižších poloh1720024
výsadby jehličnanů2617027
Lesy159021
lužní lesy nížin0404
okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
osluněné skály nižších poloh0503
bylinné porosty břehů1102
horské bučiny5508
00000000101
údolní jasanoolšové luhy2204
ostřicové porosty stojatých vod1001
Lesní okraje3207
lesostepní doubravy41009
Lesní cesta0202
haldy a výsypky1084
bažinné olšiny4305
Přirozené lesy3206
ruderály1002
Kultury listnáčů5405
A1211000101
suťové a roklinové lesy94011
rašeliniště2001
kamenolomy1101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů97011
mokré louky0102
kamenité suti nižších poloh0203
reliktní bory na skalách0101
travnaté stepi4406
Acidofilní bory2204
paseky0001
podmáčené smrčiny2002
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Břehy tekoucích vod1102
suché křoviny0002
Polní biotopy1001
21211100101
úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019