Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 282× 51× 339×

Clubiona terrestris Westring, 1851

České jménozápředník zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy339 nálezů, 125 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (339 použitých nálezů)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1016026
Žlutá miska0201
Prosev816023
Zemní past132979178
Smyk66011
Neurčeno1521086
Sklepávání1103
Eklektor39011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (339 použitých nálezů)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště3002
Lesy1510022
Vlhké lesní lemy0101
Lužní lesy nížin2809
Suché křoviny1104
Neurčeno28351112
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Suťové a roklinové lesy146015
Vlhké doubravy0101
Bučiny nižších poloh1720024
Výsadby jehličnanů2618028
Dubohabřiny2002
Okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Stinné skály nižších poloh0503
Suché doubravy1512024
Bylinné porosty břehů1102
Horské bučiny5508
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Lesní okraje3207
Lesostepní doubravy41009
Lesní cesta0202
Haldy a výsypky1084
Mokřadní olšiny4305
Přirozené lesy3206
Ruderály1002
Výsadby listnáčů5405
Ovocné sady s luční vegetací0202
Kamenolomy1101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů97011
Mokré louky0102
Kamenité suti nižších poloh0203
Reliktní bory na skalách0101
Suché louky4406
Acidofilní bory2204
Paseky0001
Horské smrčiny2002
Břehy tekoucích vod1102
Polní biotopy1001
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy