Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona terrestris Westring, 1851 Not endangered 2x 4x 282x 47x 335x

Clubiona terrestris Westring, 1851

Czech namezápředník zemní
Threat levelNot endangered
Records335 nálezů, 122 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - Me.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (249 used records)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr915024
Prosev716022
Zemní past132979178
Smyk66011
Sklepávání1103
Eklektor39011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (223 used records)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Přechodová rašeliniště1001
Bylinný lem lesa0101
Křovinatý plášť lesa0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
městské parky1001
Suťové lesy4203
vlhké doubravy0101
bučiny nižších poloh1001
výsadby jehličnanů0101
Lesy159021
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0202
Cesty, silnice1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Acidofilní bukové bučiny4608
Pískovcová skalní města0402
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1512024
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Květnaté bučiny1214015
Horské buko-jedlové lesy5508
Lužní lesy2204
Porosty vysokých ostřic1001
Lesní okraje3207
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy41009
Lesní cesta0202
Smrkové monokultury2614024
Haldy a výsypky1084
Kultury jehličnanů0202
Bažinné olšiny4305
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0202
Přirozené lesy3206
Urbánní biotopy1002
Kultury listnáčů5405
Borové monokultury0101
Ovocné sady0202
Suťové a roklinové lesy94011
Rašeliniště a slatiniště2001
Kamenolom1101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů97011
Vlhké louky0102
Kamenité sutě0203
Skály nižších a středních výšek0101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Xerotermy na jiných podkladech4406
Acidofilní bory2204
Lesní paseky0001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2002
Břehy tekoucích vod1102
Floristicky pestré křoviny0002
Polní biotopy1001
Polní úhory1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords