Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona terrestris Westring, 1851 Not endangered 4x 7x 519x 42x 572x

Clubiona terrestris Westring, 1851

Czech namezápředník zemní
Threat levelNot endangered
Records572 nálezů, 119 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Pavel Marhoul
Distribution areaEuropean - Me.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (245 used records)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk4408
Prosev821027
Zemní past126909172
Individuální sběr1216023
Eklektor39011
Sklepávání2203
pa0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (220 used records)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky1001
dubohabřiny2014028
vlhké doubravy0101
bučiny nižších poloh1720024
výsadby jehličnanů2617027
Lesy159021
lužní lesy nížin0404
okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
osluněné skály nižších poloh0503
bylinné porosty břehů1102
horské bučiny5508
00000000101
údolní jasanoolšové luhy2204
ostřicové porosty stojatých vod1001
Lesní okraje3207
lesostepní doubravy41009
Lesní cesta0202
haldy a výsypky1084
bažinné olšiny4305
Přirozené lesy3206
ruderály1002
Kultury listnáčů5405
A1211000101
suťové a roklinové lesy94011
rašeliniště2001
kamenolomy1101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů97011
mokré louky0102
kamenité suti nižších poloh0203
reliktní bory na skalách0101
travnaté stepi4406
Acidofilní bory2204
paseky0001
podmáčené smrčiny2002
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Břehy tekoucích vod1102
suché křoviny0002
Polní biotopy1001
21211100101
úhory1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020