Kvadráty: 5961
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus semiater Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius ephippiatus Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nelima semproni Nelima semproni (Szalay, 1951)
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (213 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 2 5 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 3 1 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 7 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 2 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 2 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 1 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 1 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 3 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 4 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 4 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 3 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 32 23 13 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 5 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 13 38 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 19 85 2 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 7 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 5 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 3 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 3 2 2
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 6 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 35 5 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 5 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 11 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 5 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 2
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 5 2 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 5 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 11 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (213 použitých nálezů)
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 3 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 5 2 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 2 0 3
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 13 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 11 10 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 36 5 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 10 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 6 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 22 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 7 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 8 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Nelima semproni (Szalay, 1951) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 7 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 32 23 13 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 13 38 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 19 85 2 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 3 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 4 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 4 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 3 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 5 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 3 1 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 2 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 2 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 5 2 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 2 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 5 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 2 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy