Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 41× 58×

Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835

České jménoskákavka lesklá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy58 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (58 použitých nálezů)
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk813117
Neurčeno611021
Individuální sběr111012
Sklepávání2403
Prosev0101
Eklektor0101
Zemní past1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (58 použitých nálezů)
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno410022
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0302
Pastviny0101
Výsadby jehličnanů0303
Obhospodařované pozemky0101
Reliktní bory na skalách1302
Mokré louky0101
Suché louky1604
Lesy0101
Suché doubravy0101
Lesní okraje4316
Mokřadní olšiny1001
Kamenolomy2001
Paseky0101
Suché křoviny1001
Louky1201
Přirozené lesy0101
Porosty borůvek0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Výsadby listnáčů2203
Úhory0101
Písčiny1102
 SamciSamiceMláďataNálezy