Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 3x 7x 41x 5x 56x

Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835

České jménoskákavka lesklá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy56 nálezů, 41 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (35 použitých nálezů)
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk811115
Individuální sběr111012
Sklepávání2403
Prosev0101
Eklektor0101
Zemní past1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (35 použitých nálezů)
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pastviny0101
Kulturní lesy0101
Obhospodařované pozemky0101
Reliktní bory na skalních podkladech1302
Vlhké louky0101
Xerotermy na jiných podkladech1604
Lesy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Lesní okraje4316
Bažinné olšiny1001
Pískovna0201
Kamenolom2001
Lesní paseky0101
Křovinatý plášť lesa1001
Louky1201
Přirozené lesy0101
Borové monokultury0202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Kultury listnáčů2203
Luční úhory0101
Písečné přesypy1102
 SamciSamiceMláďataNálezy