Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 6x 13x 82x 4x 105x

Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835

České jménoskákavka lesklá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy105 nálezů, 41 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (35 použitých nálezů)
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk814118
Prosev0101
Individuální sběr19010
Sklepávání3505
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny0101
výsadby jehličnanů0303
Obhospodařované pozemky0101
reliktní bory na skalách1302
mokré louky0101
travnaté stepi1604
Lesy0101
dubohabřiny0101
Lesní okraje4316
bažinné olšiny1001
pískovny0201
kamenolomy2001
00000000101
paseky0101
suché křoviny1001
Louky1201
Přirozené lesy0101
horská vřesoviště0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Kultury listnáčů2203
úhory0101
písčiny1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019