Kvadráty: 6649
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy