Kvadráty: 6649
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy